Menu

Nieuws

nieusbrief-web-compacte-stadswoning-1

De Compacte stadswoning

Klein van buiten, groot van binnen

Er is in de randstad een groeiende vraag naar compacte, betaalbare stadswoningen met een lage energierekening. M3H heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om slimmer, energiezuiniger en goedkoper te bouwen met behoud van wooncomfort en ruimtelijke- en bouwkundige kwaliteit. We hebben verschillende varianten ontworpen voor vervangende nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen in de bouwblokken van de 19e eeuwse stad.

Door de woonbehoeften van de doelgroep centraal te stellen hebben we flexibele en ruimtelijk interessante woningen ontworpen. De woningen hebben een 20% kleiner bruto oppervlak bij een gelijk of zelfs groter netto woonoppervlak. Alle installaties zijn in een compacte kern ondergebracht en de woongebouwen worden voorzien van een collectief warmtesysteem met zonnepanelen en warmte-koude opslag. Met een slim ontwerp is veel winst te behalen!

> De compacte stadswoning


Categorie: Onderzoeken

nieuwsberichten-web-IBA-kastelen

M3H op IBA Parkstad met Workshop Kasteel Stapelen

Op zaterdag 28 juni vind de startmanifestatie van IBA Parkstad plaats. Als onderdeel van deze manifestatie organiseert Machiel Spaan in samenwerking met Slot Schaesberg en IBA Parkstad een Workshop Kasteel Stapelen. Dit idee is een vervolg op een onderzoek van de Transitiewijzer.

In één dag gaan we met de hulp van zestig scholieren, studenten en vrijwilligers de muren van het Slot Schaesberg in Landgraaf stapelen van 20.000 bakstenen. We maken de plattegrond van het kasteel beleefbaar. Dit tijdelijke kasteel is gedurende de zomermaanden beschikbaar voor allerlei activiteiten. De workshop wordt begeleid door architect Machiel Spaan en vrijwilligers van Slot Schaesberg. Om 16:00 wordt het gebouwde kasteel gepresenteerd aan de gasten van de startmanifestatie.

> www.iba-parkstad.nl


Categorie: Samenwerken

nieuwsberichten-web-insulinde

Start bouw Insulindeblok

Woensdag 18 juni om 15:00 wordt de start bouw gevierd van sloop- en nieuwbouwproject De Smaragd (zoals ons Insulindeblok inmiddels heet). Het project is een van de sluitstukken in de vernieuwing van de Indische Buurt. Samen met de Alliantie, stadsdeel en andere partijen uit de buurt is gewerkt aan een bouwblok met koopwoningen, sociale en middeldure huurwoningen, parkeergarage en bedrijfsruimtes.

> www.smaragdamsterdam.nl


Categorie: Bouwen

nieuwsberichten-web-TOD-zaancorridor-2

ZaanZapper

Metrobus vervangt sprinter en auto in Zaancorridor

Op 18 juni is de presentatie van een ontwerpstudie voor de BNA, die M3H samen met HOSPER, Remko Rolvink en Carmela Bogman heeft uitgevoerd. Voor de Zaancorridor is een nieuw mobiliteitsconcept bedacht. In het kader van het zogenaamde TOD,‘Transit Oriented Development’, hebben wij een systeem ontwikkeld waarbij metrobussen op vrij liggende busbanen de huidige sprinter treinen vervangen: de ZaanZapper. Het autoverkeer wordt sterk teruggedrongen en de frequentie van de intercitytreinen op het huidige kan worden verhoogd. Op deze manier ontstaat een goed functionerend, fijnmazig, goedkoop, milieuvriendelijk en flexibel vervoerssyteem voor de Zaancorridor dat perfect aansluit op andere systemen in de Metropoolregio Amsterdam zoals de Zuid Tangent. De Zaancorridor wordt op deze manier voorbereid op een substantiële ‘inbreiding’ van het aantal woningen binnen de bestaande bebouwingsgrenzen.

> BNA onderzoek

> de Architect

> artikel gebiedsontwikkeling.nu


Categorie: Onderzoeken

nieuwsberichten-web-pannenland

M3H op IABR 2014 met Pannenland

Het project Pannenland dat we vorig jaar gebouwd hebben op het strand van Terschelling is onderdeel van de Internationale Architectuur Biënale Rotterdam met het thema ‘Urban by Nature’. In de grote zaal van de Kunsthal is een fragment van Pannenland nagebouwd en worden foto’s en een video van het project getoond.

> IABR


Categorie: Onderzoeken

nieuwsberichten-web-wadland-1

M3H bij OEROL: Wadland officieel geopend!

Op vrijdag 13 juni wordt Wadland gepresenteerd tijdens de opening van Oerol 2014. Voorafgaand hieraan is tijdens het symposium ‘Sense of Place’ van de Waddenacademie Wadland een van de hoofdrolspelers. Wadland  is een tijdelijk landschap van wilgentenen op de Noordsvaarder dat het proces van kweldervorming zichtbaar maakt. Wadland is geïnspireerd op het schilderij ‘ Pier and Ocean’  van Mondriaan. Het is een experiment en schaalmodel voor de te ontwikkelen Strieperkwelder bij Midsland, in het kader van Culturele Landschapsontwikkeling en Sense of Place. Wadland is een geconstrueerd landschap. Water en slib uit de Waddenzee zoekt zijn weg binnen de structuur waardoor kreekjes en wallen ontstaan. De installatie is een vervolg op Pannenland 2013 en in de afgelopen maand gerealiseerd met de medewerking van meer dan tweehonderd studenten, vrijwilligers, specialisten en eilanders.

> www.oerol.nl/sense-of-place

> www.waddenacademie.nl

> Filmpje Wadland Jan Karel Lameer

> www.slem.org


Categorie: Onderzoeken

nieuwsberichten-web-tugela-dag-van-de-bouw

Dag van de Bouw

Op zaterdag 24 mei zijn de Tugelablokkken in aanbouw opengesteld tijdens de Dag van de Bouw. Leden van Bouwend Nederland stellen kleine en grote bouw- en infra-projecten open voor het publiek. De diversiteit laat zien hoe belangrijk de sector is rond kernwaarden als wonen, werken, mobiliteit, recreatie en milieu. Elke locatie is gratis te bezoeken. Het is voor de deelnemende bedrijven een uitgelezen kans om te laten zien tot welke hoogstandjes ze in staat zijn.

> zie dag van de bouw


Categorie: Bouwen

nieusbrief-web-jaarboek

Wenslauerstraathuisjes in Jaarboek Architectuur

De Wenslauerstraathuisjes van M3H zijn opgenomen in het Jaarboek Architectuur 2013-2014 .  De huisjes worden geroemd om hun contextuele benadering en en om de zorgvuldige inpassing in de bestaande straat. Het project getuigt volgens de redactie van een houding van de architect die recht doet aan de wederzijdse relatie tussen het architectuurproject en de bredere context. De redactie van het Jaarboek schrijft hierover:Het meest opvallende van deze ingreep is hoe het ensemble van de drie huisjes het profiel van de Wenslauerstraat opnieuw articuleert, en zo de alledaagse stedelijke intimiteit van de straat benadrukt.

 > Wenslauerstraat houten huisjes 

> Wenslauerstraat stalen huisje


Categorie: Bouwen