Menu

Nieuws

website-nieuws-5

Learning from the seventies

Samen met Universitair Hoofddocent Gijs Wallis de Vries en onderzoeker Marieke van Rooy begeleidden Marc Reniers en Machiel Spaan een afstudeeratelier aan de Technische Universiteit Eindhoven. De resultaten van het atelier staan centraal in de tentoonstelling ‘Learning from the Seventies’ die van 28 september tot 19 oktober in Arcam te zien is. Tijdens het bijbehorende symposium gaan architecten die in de afgelopen veertig jaar bouwden in de stadsvernieuwing, het gesprek aan met elkaar en met de jongere generatie van net afgestudeerde architecten.

> Info: programma symposium / tentoonstelling


Categorie: Onderzoeken

WEBSITE-NIEUWS-6

Start bouwfase Tugelawegblokken

Tijdens de bouwfase van het project is een uitvoeringsteam gevormd met architect, aannemer, constructeur, installateurs en opdrachtgever. In een hecht team wordt het bouwplan nu uitvoeringsgereed gemaakt. M3H heeft zich hiervoor gecommitteerd aan de ‘lean’ werkwijze van Heddes. Samen komen we tot een doorwerkt en bouwbaar plan dat ook aan onze architectonische ambities voldoet.


Categorie: Samenwerken

website-nieuws-7

Workshop Steel

Machiel Spaan heeft als docent en mede-organisator deelgenomen aan de Erasmus IP zomerworkshop Steel Skeleton. In de Catalaanse bergen zijn met 40 studenten uit acht verschillende Europese landen constructies gebouwd van stalen staven. Het leren van het maken’ stond hierbij centraal. De workshop maakt deel uit van een reeks workshops waarbij ieder jaar in een ander land met een ander materiaal wordt geëxperimenteerd en gebouwd.

> Website zomerworkshops


Categorie: Onderzoeken

website-transitiewijzer

Transitiewijzer online

Onlangs is de website van Transitiewijzer gelanceerd. De Transitiewijzer is een methode om tot alternatieve of aanvullende ontwikkelrichtingen te komen voor stilgevallen of moeilijk lopende gebiedsontwikkeling. De aanpak is ontwikkeld door een interdisciplinair team. Naast M3H, maakt Buro Hosper – landschapsarchitecten, Remco Rolvink -Spacial Strategisch, Anko Grootveld – Coaching en Nick van EIjckelenburg -Twijnstra Gudde deel uit van dit team.

> Zie ook: www.transitiewijzer.net


Categorie: Onderzoeken

TB-wenslauerstraat-65-69-17

Oplevering Wenslauerstraat huisjes

Recentelijk zijn er vijf door M3H ontworpen woningen opgeleverd: twee huisjes met ieder een eengezinswoning met tuin en een derde huisje met drie appartementen.

De drie huisjes zijn als ensemble ontworpen en zorgvuldig ingepast in het profiel van de Wenslauerstraat.


Categorie: Bouwen

website-nieuws-4.jpg

Feestelijke opening Boetzelaerplein

Het Project Boetzelaerplein is op feestelijke wijze geopend. Wethouder Stedelijke Vernieuwing Godfried Lambrieks en Ymere directeur Eric van Kaam onthulden een plaquette. Een vuurspuwer opent het gebouw op spectaculaire wijze.


Categorie: Bouwen

website-onderwijs-zand-pannenland-1

Pannenland van ZandLab

Pannenland is het eerste experiment van ZandLab. ZandLab is een initiatief van Bruno Doedens (SleM) en Machiel Spaan. In het voorjaar van 2013 zijn op het strand van Terschelling bijna vierduizend franse dakpannen geplant. Het pannenveld toont de dynamiek van het duinlandschap, waar de wind het zand steeds weer verplaatst. De patronen die rondom de pannen in het zand ontstaan zijn een afspiegeling van de overheersende wind: het windgeheugen. Tijdens Oerol 2013 is Pannenland door meer dan vijftienduizend bezoekers bewonderd.

www.slem.org/projecten/pannenland/introductie/


Categorie: Onderzoeken

M3H Architecten Insulindeweg Stedelijke Renovatie Woningbouw Baksteen Tobias Bader, Jasper Ten Bosch, Jeroen Caderius van Veen, Wouter Kroeze, Marc Reniers, Machiel Spaan, Jasper Smits

Engineering Insulindeproject

Engineering Insulindeproject

In opdracht van Alliantie Ontwikkeling werkt M3H samen met bouwbedrijf CoenHagedoorn aan de technische uitwerking van het Insulinde-project. Het project tegenover het Muiderpoortstation in Amsterdam Oost bevat ruim 100 woningen, een ondergrondse parkeergarage, bedrijfsruimten en horeca.


Categorie: Samenwerken

nieuws-juni-13-Week-vhLG-600x480

Week van het Lege Gebouw

Veertien opleidingen onderzoeken hergebruik voormalig Europolgebouw. Van 30 mei tot en met 3 juni neemt een grote groep studenten, docenten en experts bezit van het voormalige Europolgebouw in Den Haag. Zij onderzoeken wat er met dit lege gebouw zou kunnen, maar vooral ook hoe verschillende disciplines kunnen samenwerken om in de huidige crisis tot oplossingen te komen. Tijdens de eerste editie van de Week van het Lege Gebouw gaan ze in gemengde teams werken aan plannen voor herbestemming van dit monumentale gebouw, dat al langere tijd leeg staat. Concept & organisatie: Machiel Spaan, M3H-architecten iov Academie van Bouwkunst Amsterdam.


Categorie: Onderzoeken