Menu

Nieuws

nieuwsbrief-web-crafting-the-facade

Onderwijs: crafting the façade

Sinds januari 2015 is Machiel Spaan projectcoördinator van Crafting the Facade. Dit is een driejarig Europees Erasmus+ programma, een samenwerking van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, het Institute of Architecture and Planning aan de Universiteit van Liechtenstein en de Mackintosh School of Architecture in Glasgow. Crafting the Façade is een interdisciplinair project, toegespitst op het ontwerp van de gevel als ruimtelijke en constructieve structuur. De uitdrukking van de gevel komt niet alleen voort uit programmatische en esthetische voorwaarden, maar volgt in belangrijke mate uit de manier waarop is omgegaan met de toegepaste materialen. In ieder land wordt gewerkt met lokaal gangbare materialen: in Amsterdam is dat baksteen, in Glasgow natuursteen en in Vaduz hout. In workshops, onderzoeks- en ontwerpprojecten wordt het materiaalbewustzijn ingezet om tot een eigentijdse, duurzame en persoonlijke vertaling van de gevel te komen. Dat begint met de doorgronding van de aard van het materiaal, om er vervolgens gebouwen mee te ontwerpen. De ruimtelijke structuur speelt hierbij een belangrijke rol. Vanuit de structuur ontstaat de ruimte en vanuit de ruimte de beëindiging van het gebouw, de gevel. Crafting the Facade is een vervolg op de TectonicsIP workshops, een zevenjarige samenwerking tussen Europese scholen. Tijdens deze jaarlijkse zomerworkshop zijn elk jaar in een ander land structuren en constructies gebouwd van streekeigen materialen. Vanaf vrijdag 8 mei is er in de hal van de Academie van Bouwkunst Amsterdam een kleine fototentoonstelling van de workshop Blockbau 2014 in Tuass, Liechtenstein.


Categorie: Samenwerken

nieuwsbrief-bedrijventerreinen-web-12

Beeldkwaliteitkader verouderde bedrijventerreinen

In opdracht van Schiphol Area Development Company (SADC), Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) maakte M3H een beeldkwaliteitkader voor bestaande bedrijventerreinen in de Stadsregio Amsterdam en Regio Noord-Holland Noord. Dit kader vormt een leidraad voor de beeldkwaliteitfondsen die bedrijven een bijdrage bieden om de beeldkwaliteit van hun pand of kavel te verbeteren. Verbeteringsmaatregelen voor individuele kavels maken deel uit van een visie op het toekomstbestendig maken van oude bedrijventerreinen. Voorstellen voor verbetering van de openbare ruimte op bedrijventerreinen kunnen door de gemeente of het parkmanagement worden opgepakt. Veel van de oudere bedrijventerreinen hebben te maken met een te hoge parkeerdruk, rommelige overgangen van openbaar naar privé en een gebrek aan groen. Het beeldkwaliteitkader is bedoeld om bedrijven te inspireren tot verbeteringen. Tegelijkertijd biedt het een handvat bij de beoordeling van aanvragen.

In aanvulling op het algemene beeldkwaliteitkader heeft M3H voor een drietal terreinen in de Haarlemmermeer een specifieke uitwerking gemaakt. Hierin wordt een meer uitgewerkte visie en strategie per bedrijventerrein afzonderlijk ontwikkeld. De toekomststrategie kan gericht zijn op duurzaamheid, groen, landschap of bijvoorbeeld op de menging van functies of het versterken van de levendigheid. De meeste bedrijventerreinen hebben geen duidelijk imago of heldere marketingstrategie of branding. De toekomststrategie kan helpen een terrein een duidelijker imago te geven.


Categorie: Onderzoeken

waterrijk-eindhoven-3

Woonhof Waterrijk Eindhoven

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling en BS&P Vastgoed BV maakte M3H architecten een ontwerp voor een van de ‘stedelijke kamers’ in het Eindhovense Waterrijk. Het stedenbouwkundig plan voor dit gebied is van Architectuurstudio Herman Hertzberger en Juurlink + Geluk Stedenbouw en Landschap. M3H maakte een ontwerp voor 57 woningen rondom een hof en 12 woningen aan de parkrand. Hoofdopzet van het verkavelingsvoorstel is een rechthoekig hof, schuin doorsneden door de hoofdontsluitingsweg Waterlinie. Rondom het hof staan 57 woningen met wisselende beukbreedtes (variërend van 5,10m tot 6,00m) in drie bouwlagen. In de architectuur is gezocht naar een balans tussen de collectiviteit van het hof versus de herkenbaarheid van de individuele woning. De zware bakstenen gevels vormen kaders met diepe negges waarbinnen houten gevelbetimmering wordt toegepast. Naast de beukmaat kunnen de bewoners ook kiezen uit een aantal opties aan de voor- en achterzijde van de woning zoals uitbouwen, erkers, bloemkozijnen, (franse) balkons, verschillende raamindelingen en de kleur van de houten gevelbetimmering. De parkeerplaatsen zijn op één plek samengevoegd, zodat de overige delen van de hoven autovrij zijn en een prettige verblijfsplek bieden met veilige speelruimte voor kinderen.

> Woonhof Waterrijk Eindhoven


Categorie: Bouwen

nieusbrief-web-jan-2015-tugela

Tugelawegblokken uit de steigers

Heddes Bouw is bezig om de steigers rondom de Tugelawegblokken stap voor stap te  verwijderen. In opdracht van Ymere Ontwikkeling, verrijzen hier twee vervangende nieuwbouwblokken die tussen januari en juni 2015 zullen worden opgeleverd. Ze maken deel uit van een ensemble van vijf blokken, ontworpen door architect Leliman in 1915. Nu de steigers weg zijn, wordt het metselwerk zichtbaar. De gevels tonen een weefsel van verschillende metselwerkverbanden, geaccentueerd door patronen in zeven kleuren geglazuurde stenen. Deze kunsttoepassing van Atelier NL vormt een verrijking van het metselwerk en verwijst naar de mozaïektegeltableaus van de Handwerkers Vriendenkring die nog steeds op verschillende plekken in de gevels van de omliggende gebouwen te zien zijn. De gekleurde stenen zijn uiterst precies in de gevel gepositioneerd en accentueren de individuele voordeuren en balkons. Ze vormen stippellijnen die oplichten in de zon.  De gekleurde lijnen en vlakken geven de twee gebouwen als geheel een authentieke uitstraling.


Categorie: Bouwen

nieusbrief-web-jan-2015-1

Een toekomst voor het Storkterrein in Amsterdam

Marc Reniers en Machiel Spaan begeleidden een ontwerpatelier met als onderwerp het voormalige Storkterrein in Amsterdam Noord. Veertien studenten van de Academie van Bouwkunst Tilburg verdiepten zich gedurende zestien weken in dit gebied. Na de verhuizing van Stork kan het gaan transformeren tot woon- en werkgebied – niet op basis van een ‘blauwdrukontwikkeling’ maar in een geleidelijk proces van transformatie waarbij de aanwezige waarden (erfgoed, ecologie en gebruikers) als katalysator dienen. In de eerste fase gingen de studenten op zoek naar het DNA van de locatie dat als basis kon dienen voor nieuwe karakters. Er zijn softmaps, oogstkaarten, waardeanalyses, en interviews gemaakt. Ook werden ruimtelijke scenario’s ontwikkeld voor de transformatie van het gebied en strategieën om de plek ruimtelijk en maatschappelijk te verankeren in Amsterdam Noord. In de tweede fase van het project ‘Making Place’ zijn ontwerpen gemaakt. Naar aanleiding van analyses en strategieën uit de eerste fase, werden drie programma’s geformuleerd om als katalysator te fungeren. Het zijn woon-, leisure- en productieprogramma’s die de studenten zowel in bestaande gebouwen als in nieuwbouw realiseerden.


Categorie: Onderzoeken

waterrijk-woerden-1

Woonhuizen Woerden

M3H ontwierp woonhuizen voor twee kavels in de wijk Waterrijk in Woerden. ‘Bay Window Woerden’ is geïnspireerd op de beroemde woonhuizen in de Bay Area van de Westkust van de VS. Met verrassende uitzichten op het omliggende landschap, de waterplas en de eigen tuin profiteren de woningen optimaal van hun omgeving. Iedere ruimte in het huis kenmerkt zich door een eigen uitzicht en lichtinval en een eigen relatie tussen binnen en buiten. Daarmee beschikt elke ruimte over een eigen atmosfeer, verbonden met het landschap. De verhoogde woonkamer richt zich met een groot hoekraam op het water. De eetkeuken ligt direct aan de tuin. Iedere slaapkamer heeft een eigen ruimtelijke ervaring en een hoog raam met een bijzonder uitzicht. De woningen hebben een splitlevelplattegrond, waarin alle verdiepingen ruimtelijk met elkaar verbonden zijn. Het trappenhuis biedt de route door het huis. De woningen zijn te koop via de kavelkaart van de gemeente Woerden.


Categorie: Bouwen

website-nieuwsbericht-amsterdamse-nieuwbouwprijs

Twee projecten M3H genomineerd voor Amsterdamse Nieuwbouwprijs!

Zowel de Wenslauerstraat huisjes als het project De Boetzelaer zijn doorgedrongen tot de laatste ronde van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs. Tot en met 23 oktober kan het publiek zijn stem uitbrengen op de tien genomineerde projecten. AT5 besteedt aan elk genomineerd project een live uitzending. Bekijk hier de uitzendingen over De Boetzelaer en over de Wenslauerstraat huisjes.

Alle woonprojecten uit de periode augustus 2012 tot augustus 2013 maakten kans om de Amsterdamse Nieuwbouwprijs te winnen. Op basis van een rapportcijfer en een beoordeling van de publieksjury is de longlist van circa 40 panden teruggebracht tot 10 genomineerde projecten. Nu is het publiek aan zet.

Stemmen kan via de website www.nieuwbouwprijs.nl. Op vrijdag 24 oktober zal de prijs voor de achtste keer worden uitgereikt.

Stem hier op de projecten van M3H!


Categorie: Bouwen

wenslauerstraat-65-69-web-5

Wenslauerstraat huisjes genomineerd voor Houtprijs 2014

De houten huisjes in de Amsterdamse Wenslauerstraat zijn ook genomineerd voor de Houtprijs 2014. In de categorie houtarchitectuur zijn naast de Wenslauerstraathuisjes zeven andere projecten genomineerd.  Een vakjury beoordeelt de gebouwen, en ook het publiek wordt uitgenodigd zijn stem uit te brengen. Het project met de meeste stemmen, ontvangt de publieksprijs. Voor de publieksprijs kan tot woensdag 1 oktober 2014 -12.00 uur worden gestemd op www.dehoutprijs.nl. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Internationale Houtdag op dinsdag 7 oktober, zie www.houtdag.nl.

Stem hier op de Wenslauerstraat huisjes!


Categorie: Bouwen

nieuwsberichten-web-soendastraat

Programmatische studie Soendastraat

Als vervolg op ons onderzoek ‘Klein van buiten, groot van binnen’ naar de compacte stadswoning hebben we samen met woningcorporatie de Alliantie een programmatische studie gedaan naar de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw en casco renovatie voor een bouwblok in de Indische buurt. We hebben compacte starters woningen ontworpen die ook voor mensen met een kleine beurs betaalbaar zijn. Door efficiënte woningplattegronden op een slimme manier toegankelijk te maken is heel wat winst te behalen ten opzichte van een ‘gangbaar plan’. De Alliantie is enthousiast over de ontwerpen en overweegt de plannen uit te voeren.


Categorie: Samenwerken