Menu

Nieuws

Lariks in de Houthavens

Net voor het nieuwe jaar is de bouw gestart van Lariks in de Houthavens van Amsterdam. M3H heeft dit gebouw ontworpen in opdracht van woningcorporatie De Key. Samen met aannemer Hillen en Roosen werken we aan de bouwvoorbereiding. In het gebouw bevinden zich 102 friendswoningenvoor mensen die hun eerste stappen op de woningmarkt in Amsterdam zetten. Het is een nieuw woonconcept van De Key waarin drie woonstarters een woning delen. Iedere woning heeft drie gelijke, onzelfstandige eenheden met een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. De eenheden kunnen, als dat in de toekomst gewenst is, eenvoudig worden omgebouwd tot een reguliere eengezinswoning.


Categorie: Bouwen

Muur, poort en poortgebouw

Op het landgoed Wickevoort ontwerpt M3H meerdere gebouwen en samen met Landlab ook een 80 meter lange muur die de grens vormt van de polder naar het landgoed. De muur heeft drie poorten voor voetganger, fiets en auto en er is een pakkethuisje in opgenomen. Tevens is er ruimte gemaakt voor de natuur, de speciale metselwerkverbanden en mortel maken het mogelijk voor muurplanten om zich te nestelen, gaten in het metselwerk geven ruimte aan bijen en vlinders, kleine openingen op maaiveld dienen als egelpoorten. Het Zuidelijke poortgebouw vormt zowel ruimtelijk als in materiaal een eenheid met de muur en staat er aan de waterzijde letterlijk op. Het gebouw heeft een u-vormige hoofdopzet met een binnentuin met een klein bos ontworpen door Bram Breedveld van Landlab. Vanuit deze tuin kijken de bewoners over de muur en de watergang de polder in.


Categorie: Samenwerken

Nieuw Vestingstadje, De Krijgsman, Muiden

Volgens de legende van de zeemeermin zou Muiden nooit groeien. ‘Muden sal Muden blieven, Muden sal noit becliven. Een grooter wasdom blift alleen An Y en Amstelstadt verpand.’ Die wens lijkt verbroken, nu het terrein van de voormalig kruitfabriek KNSF in Muiden wordt getransformeerd. Achter de dijk aan het IJmeer ontstaat een wijk van dertienhonderd woningen binnen een landschap van bomen en water, ontworpen door LA4sale. In de nieuwe vestingstad ontwerpt M3H archtiecten onder meer vijfenveertig grondgebonden woningen. De nieuwe ontwerpen vormen een reeks van archetypische huizen, zoals grachtenpanden, pakhuisjes, dijkvilla’s en vestinghuizen. De huizen hebben allemaal een herkenbare kapvorm. Ze zijn eenvoudig en zonder overstekken gedetailleerd met verticale ramen en diepe neggen. De eerste kloeke huisjes zijn zojuist opgeleverd!


Categorie: Samenwerken

Preview Terrazza, Zeeburgereiland, Amsterdam

Nu de steigers om de baktenen sculptuur zijn weggehaald geeft het vakmanschap zich prijs. De metselaars van ERA Contour zijn klaar met hun het metselwerk van afwisselende horizontale en verticale verbanden. Er ontvouwt zich een duizelingwekkend spel van balkons, smalle ramen, brede ramen, en terugspringende gevels.  Het door M3H archtecten ontworpen woongebouw Terrazza op Zeeburgereiland is een intrigerende rots waarin zich honderdtwintig verschillende woningen nestelen met oppervlaktes variërend van 50 tot 170 vierkante meters. We kunnen niet wachten tot het gebouw in het voorjaar van 2021 overgedragen wordt aan de bewoners. Fotograaf Luuk Kramer maakte alvast een intrigerende close-up van de uit baksteen gestapelde sculptuur.

 


Categorie: Bouwen

Haagse Beemden, Breda

In opdracht van het O-team onderzoekt M3H de Bredase Bloemkoolwijk De Haagse Beemden. De wijk De Haagse Beemden ligt aan de noordwestkant van Breda. In deze wijk wonen zo’n dertigduizend inwoners en bevinden zich ruim tienduizend woningen. De Haagse Beemden is een iconisch voorbeeld van de zogenoemde inverse stedenbouw in Nederland. Inverse stedenbouw is in dit verband een stedelijke ontwikkeling die om een groen landelijk centrum is heen gebouwd.

Het O-team van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij complexe ruimtelijke opgaven. Het team helpt de opgave te verhelderen en verkent kansen en oplossingen. Genoemd onderzoek richt zich op de toekomst-, gebruiks- en belevingswaarde van deze grootste wijk van Breda. Dit is zowel een sociale als groene opgave en daarnaast een verdichtingsopgave. Een opgave die inzichten kan leveren om tot een gegronde omgevingsvisie voor Breda te komen.

M3H is gevraagd om mee te denken rond het thema verdichting en aan de hand van een aantal verschillende scenario’s ruimtelijk inzichtelijk te maken, welke mogelijkheden de toenemende vergrijzing en de bijbehorende veranderende behoefte aan wonen, woonomgeving en -voorzieningen bieden. En hoe deze nieuwe mogelijkheden kunnen leiden tot het verdichten en versterken van de karakteristieken van een bijzondere woonwijk.


Categorie: Onderzoeken

Orangerie Wickevoort in verkoop

Midden op het landgoed Wickevoort heeft M3H een luchtig en open woongebouw van staal en glas ontworpen. De Orangerie bevat zevenentwintig appartementen rond een gemeenschappelijke groene binnentuin. Iedere woning heeft meerdere grote buitenruimtes die de bewoners uitnodigen om het groen te laten bloeien. Stalen frames en hekwerken begeleiden de bloemen en planten omhoog. De stalen frames met horizontale en verticale lijnen, maken een subtiel spel van licht en schaduw mogelijk, dat zowel de individuele woningen als de orangerie als geheel omkadert.

Het landgoed Wickevoort is ontstaan naar een stedenbouwkundig plan van VenhoevenCS. Het ontwerp en de bouw van de Orangerie Wickevoort door M3H is gedaan in opdracht van AM. De binnentuin is ontworpen door Bureau Landlab.

De pre-sale van de Orangerie is gestart!


Categorie: Samenwerken

AQ 16, Indische Buurt, Amsterdam

Samen met Vink Bouw is M3H begonnen aan het laatste project van hun aandeel van de stadsvernieuwing in de Indische buurt, Amsterdam. De afgelopen vijftien jaar heeft De Alliantie bijna tweeduizend woningen gerenoveerd en vernieuwd. De buurttevredenheid ging in die jaren van 5,3 naar 7,9. Het grootste compliment dat je je kunt wensen!

We maken ruimte voor nieuwbouw: de sloop van het woonblok AQ16 in Amsterdam is begonnen! Na afronding van de sloopwerkzaamheden verwacht M3H in het vierde kwartaal te starten met de bouw van honderdtwintig sociale huurwoningen en drie bedrijfsuimten in opdracht van De Alliantie. Het bouwblok AQ16 is gelegen op het gebied onsloten door de Borneostraat, Sumatrastraat en Madurastraat.


Categorie: Bouwen

Typologisch onderzoek Muiderbuurt, Strandeiland

Voor de gemaakte Amsterdam heeft M3H ontwerpend onderzoek gedaan naar nieuwe woningtypologieën in de Muiderbuurt op Strandeiland in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het onderzoek dient als test van het stedenbouwkundig plan en als inspiratie en input voor het beeldkwaliteitsplan van de nieuwe buurt in het IJ-meer. We tekenden speciale plattegronden voor eengezinswoningen en appartementen die thuishoren op het eiland.

De Muiderbuurt op het Strandeiland is een ontspannen woonwijk met veel aandacht voor natuur en ecologie. In een korrelig stedenbouwkundige verkaveling krijgen alle woningen een adres aan een straat, hof of steeg met een zorgvuldig ruimtelijk vormgegeven overgangen in de vorm van veranda’s, balkons, terrassen en erkers. Vanuit je huis loop je op je slippers naar het strand.

Informatie Strandeiland


Categorie: Onderzoeken

Circulaire MakerspaceAHK

Vanaf september 2019 zijn de deuren geopend van de MakerSpace van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, een nieuwe werkplek in een bestaande hal op het Marineterrein in Amsterdam. De Makerspace biedt studenten meer ruimte om te ontwerpen, creëren en experimenteren met technologieën zoals 3D-printers, VR en laserprinters. Samen met architect en meubelmaker Koosjan van der Velden heeft M3H de hal ongevormd tot een inspirerende werkplaats. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van al aanwezige en hergebruikte materialen. De bestaande systeemwanden zijn herpositioneerd waardoor er doorzichten zijn en er meer licht in de ruimten komt. Tweedehands multiplex en betonplex is omgevormd tot tafels en kasten. Een hergebruikt kozijn en op marktplaats gevonden trap zijn zichtbaar onderdeel van de cnc ruimte. Op de te demonteren vlonder vormen zeventien tweedehands zwarte en grijze opbergkasten en ladenblokken de borstwering van de kantine. Samen vormen ze een inspirerende werkplek voor studenten van de Academie van Bouwkunst, de Theaterschool en de Filmacademie.

MakerSpace AHKCategorie: Samenwerken