Menu

Nieuws

Haagse Beemden, Breda

In opdracht van het O-team onderzoekt M3H de Bredase Bloemkoolwijk De Haagse Beemden. De wijk De Haagse Beemden ligt aan de noordwestkant van Breda. In deze wijk wonen zo’n dertigduizend inwoners en bevinden zich ruim tienduizend woningen. De Haagse Beemden is een iconisch voorbeeld van de zogenoemde inverse stedenbouw in Nederland. Inverse stedenbouw is in dit verband een stedelijke ontwikkeling die om een groen landelijk centrum is heen gebouwd.

Het O-team van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij complexe ruimtelijke opgaven. Het team helpt de opgave te verhelderen en verkent kansen en oplossingen. Genoemd onderzoek richt zich op de toekomst-, gebruiks- en belevingswaarde van deze grootste wijk van Breda. Dit is zowel een sociale als groene opgave en daarnaast een verdichtingsopgave. Een opgave die inzichten kan leveren om tot een gegronde omgevingsvisie voor Breda te komen.

M3H is gevraagd om mee te denken rond het thema verdichting en aan de hand van een aantal verschillende scenario’s ruimtelijk inzichtelijk te maken, welke mogelijkheden de toenemende vergrijzing en de bijbehorende veranderende behoefte aan wonen, woonomgeving en -voorzieningen bieden. En hoe deze nieuwe mogelijkheden kunnen leiden tot het verdichten en versterken van de karakteristieken van een bijzondere woonwijk.


Categorie: Onderzoeken

Orangerie Wickevoort in verkoop

Midden op het landgoed Wickevoort heeft M3H een luchtig en open woongebouw van staal en glas ontworpen. De Orangerie bevat zevenentwintig appartementen rond een gemeenschappelijke groene binnentuin. Iedere woning heeft meerdere grote buitenruimtes die de bewoners uitnodigen om het groen te laten bloeien. Stalen frames en hekwerken begeleiden de bloemen en planten omhoog. De stalen frames met horizontale en verticale lijnen, maken een subtiel spel van licht en schaduw mogelijk, dat zowel de individuele woningen als de orangerie als geheel omkadert.

Het landgoed Wickevoort is ontstaan naar een stedenbouwkundig plan van VenhoevenCS. Het ontwerp en de bouw van de Orangerie Wickevoort door M3H is gedaan in opdracht van AM. De binnentuin is ontworpen door Bureau Landlab.

De pre-sale van de Orangerie is gestart!


Categorie: Samenwerken

AQ 16, Indische Buurt, Amsterdam

Samen met Vink Bouw is M3H begonnen aan het laatste project van hun aandeel van de stadsvernieuwing in de Indische buurt, Amsterdam. De afgelopen vijftien jaar heeft De Alliantie bijna tweeduizend woningen gerenoveerd en vernieuwd. De buurttevredenheid ging in die jaren van 5,3 naar 7,9. Het grootste compliment dat je je kunt wensen!

We maken ruimte voor nieuwbouw: de sloop van het woonblok AQ16 in Amsterdam is begonnen! Na afronding van de sloopwerkzaamheden verwacht M3H in het vierde kwartaal te starten met de bouw van honderdtwintig sociale huurwoningen en drie bedrijfsuimten in opdracht van De Alliantie. Het bouwblok AQ16 is gelegen op het gebied onsloten door de Borneostraat, Sumatrastraat en Madurastraat.


Categorie: Bouwen

Typologisch onderzoek Muiderbuurt, Strandeiland

Voor de gemaakte Amsterdam heeft M3H ontwerpend onderzoek gedaan naar nieuwe woningtypologieën in de Muiderbuurt op Strandeiland in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het onderzoek dient als test van het stedenbouwkundig plan en als inspiratie en input voor het beeldkwaliteitsplan van de nieuwe buurt in het IJ-meer. We tekenden speciale plattegronden voor eengezinswoningen en appartementen die thuishoren op het eiland.

De Muiderbuurt op het Strandeiland is een ontspannen woonwijk met veel aandacht voor natuur en ecologie. In een korrelig stedenbouwkundige verkaveling krijgen alle woningen een adres aan een straat, hof of steeg met een zorgvuldig ruimtelijk vormgegeven overgangen in de vorm van veranda’s, balkons, terrassen en erkers. Vanuit je huis loop je op je slippers naar het strand.

Informatie Strandeiland


Categorie: Onderzoeken

Circulaire MakerspaceAHK

Vanaf september 2019 zijn de deuren geopend van de MakerSpace van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, een nieuwe werkplek in een bestaande hal op het Marineterrein in Amsterdam. De Makerspace biedt studenten meer ruimte om te ontwerpen, creëren en experimenteren met technologieën zoals 3D-printers, VR en laserprinters. Samen met architect en meubelmaker Koosjan van der Velden heeft M3H de hal ongevormd tot een inspirerende werkplaats. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van al aanwezige en hergebruikte materialen. De bestaande systeemwanden zijn herpositioneerd waardoor er doorzichten zijn en er meer licht in de ruimten komt. Tweedehands multiplex en betonplex is omgevormd tot tafels en kasten. Een hergebruikt kozijn en op marktplaats gevonden trap zijn zichtbaar onderdeel van de cnc ruimte. Op de te demonteren vlonder vormen zeventien tweedehands zwarte en grijze opbergkasten en ladenblokken de borstwering van de kantine. Samen vormen ze een inspirerende werkplek voor studenten van de Academie van Bouwkunst, de Theaterschool en de Filmacademie.

MakerSpace AHKCategorie: Samenwerken

Langs de Lijn

Langs de lijn completeert de wand van het Zeeburgereiland langs de IJburglaan. Het gebouw bestaat uit een aantal fragmenten die langzaam in elkaar overgaan. Balkons, ramen en baksteenpenanten schrijven samen een Escheriaans patroon dat het bewegen langs de lijn tot een belevenis maakt. Het patroon wordt op twee plekken doorbroken door trappenhuizen met een groot venter en open metselwerk en door twee met metselwerk omgeven poorten naar de binnenwereld van het eiland. Langs de Lijn is ontworpen in opdracht van De alliantie en gebouwd door Slokker Bouw. Het gebouw bevat 102 sociale huurwoningen.

Projectbeschrijving


Categorie: Bouwen

Droogstapelen in Hoorn

In ons project van twee sculpturale bouwblokken voor Woningcorporatie Intermaris aan de Siriusstraat in Hoorn experimenteren we met een nieuwe wijze van bakstenen stapelen. De bakstenen worden niet meer gemetseld maar ‘droog’ gestapeld volgens het Drystack systeem. De bakstenen staan op gerecyclede kunststof rekjes. Kleine gaatjes in de baksteen zetten de stenen op hun plek. De voeg tussen de stenen wordt gevoegd met klakmortel. Dit heeft een aantal voordelen. De bakstenen muren kunnen in de toekomst eenvoudig gedemonteerd worden. Baksteen wordt zo een product dat eenvoudig hergebruikt kan worden. Bijkomend voordeel is dat het metselen veel eenvoudiger is. Dit kan, nu er een schrikbarend tekort is aan metselaars door iedereen die houdt van stapelen gedaan worden. 

Samen met Drystacken Slokkerbouw hebben we de grenzen van het stapelsysteem opgezocht waardoor we niet alleen halfsteens liggend verband kunne toepassen, maar ook wildverband, versprongen verband en zelfs rechtopstaande stenen tot verticaal verband kunnen stapelen. Zo is de door M3H ontworpen Hoornse hoek ook met het Drystacksysteem te bouwen.


Categorie: Samenwerken

De Lootsborger is klaar!

We zijn erg trots dat de Lootsborger is opgeleverd, een groot woonhuis in de Lootstraat met 34 sociale huurwoningen waarvan de helft voor senioren die graag in Oud West willen blijven wonen. De andere helft is voor mensen die door een zorginstantie worden begeleid bij het zelfstandig wonen. Het ontwerp is gebouwd door Coen Hagedoorn Bouw voor De Alliantie. 

Het kleurrijke mozaïek kunstwerk A happy dog from Bagdad (De droom van een hond) van de Iraakse kunstenaar Halim al Karim was onderdeel van de oorspronkelijke gesloopte bebouwing en heeft in de nieuwbouw een mooi plekje teruggekregen.

De Lootsborgerstaat op een hoek en voegt zich aan drie zijden in het straatprofiel en de bouwblokkenstructuur van Amsterdam Oud West Oud West in Amsterdam. De gedetailleerde metselwerkpatronen van het gebouw verwijzen naar het ambacht van de 19eeeuwse baksteenarchitectuur. Bij de ingang van het gebouw komt dit tot een apotheose. Hier vormen meerdere metselwerkverbanden en steensoorten een rijk geornamenteerde en uitnodigende entree, die bewoners en bezoekers welkom heet. De entree benadrukt het samen wonen in een groot huis en de gemeenschapszin van de bewoners.


Categorie: Bouwen

Debat over de Amsterdamse Woningplattegrond

Een van de klassieke onderwerpen in de architectuur is de woningplattegrond. In de praktijk blijkt de plattegrond vaak onbesproken hoewel het een belangrijke graadmeter voor kwaliteit van wonen is. Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van verdichting, energietransitie, duurzaamheid en veranderende mobiliteitsbehoefte en levensstijlen is het hoog tijd om het onderzoek naar een goede woningplattegrond te actualiseren. Tijdens het debat in OBA Oosterdok op woensdag 11 september 2019 steken we de thermometer in de Amsterdamse woningbouw.

Sprekers zijn Marc Reniers, M3H en Architect in Residence Arcam, Irene Ponec, Ymere, Vincent Kompier, auteur stedenbouw en architectuur, Gerard Comello, Lingotto. Moderatie is in handen van architectuurhistoricus Marieke Berkers

Marc Reniers werkt in dit onderzoek samen met architect Jan Loerakker (LOA). Het onderzoek naar de woningplattegrond wordt financieel gesteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Zie voor meer informatie: zie Arcam


Categorie: Onderzoeken