Menu

Nieuws

Tugela_nieuwsbericht_Kepplerprijs

Arie Kepplerprijs voor de Tugelawegblokken

Op vrijdag 23 september is de Arie Kepplerprijs in de categorie Woningbouw uitgereikt aan Viviane Regout van Ymere en Machiel Spaan van M3H.

De jury is lovend: “M3H heeft de architectuur van Leliman op alle niveaus begrepen, een inteligente eigentijdse vertaling gemaakt en daarbij het ensemble opnieuw tot een stedenbouwkundige belevenis gemaakt.

De ritmiek en plasticiteit van de gevels, de detaillering van het metselwerk, de frisse kleuraccenten van de mozaïken van AtelierNL, de subtiele verschillen tissen de twee blokken, de prachtige binnentuinen, de zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing: de jury valt van de ene verbazing in de andere. Het is een ongelovelijke knappe prestatie om dit soort kwaliteit voor elkaar te krijgen in blokken die voor de helft uit sociale woningbouw bestaan. De Tugelawegblokken zijn helemaal in de geest van Arie Keppler tot stand gekomen en mogen als lichtend voorbeeld dienen voor woningbouw in Nederland”.

> Arie Kepplerprijs

> Projectdocumentatie Tugelawegblokken

 

 

 

 


Categorie: Bouwen

nieuwsberichten-web-augustus-zuidas

M3H ontwerpt laagste gebouwen van de Zuidas

Sportpark AFC krijgt in de komende jaren een metamorfose. Het park wordt geheel opnieuw vormgegeven in verband met de ontwikkelingen van de Zuidas. In opdracht van Flow Real Estate en Projectbureau Bureau Zuidas maken wij in samenwerking met Martijn de Wit en Katinka Pricken van bureau Zuidas het integrale ontwerp voor de entreebrug, de hekwerken, het kassagebouw van het sportpark en drie entreegebouwtjes voor de te bouwen parkeergarage onder het meest oostelijke sportveld. Alle onderdelen krijgen eenzelfde architectuurtaal geïnspireerd op de Amsterdamse School. De entreegebouwen van de parkeergarage en de hekwerken zijn inmiddels uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

> projectbeschrijving


Categorie: Samenwerken

nieuwsbrief-web-mei-2016-fabcity2

Bakstenen van de toekomst op FabCity

Als onderdeel van het internationale Erasmus onderzoeksproject Crafting the Façade, dat Machiel Spaan namens de Academie van Bouwkunst coördineert, worden door vijfentwintig studenten van de Academie van Bouwkunst lichtgewicht bakstenen van de toekomst ontwikkeld. Drie teams werken met docenten Baukje Trenning, Jochem Heijmans en Jurjen van der Horst  in samenwerking met de moderne baksteenfabriek Den Daas, de kleien traditionele fabriek Zilverschoon en de recyclefabriek StoneCycling. De resultaten van deze materiaalexperimenten zijn op dit moment te zien op Fabcity, een campus voor nieuwe technologieën en experimenten die tijdelijk op de kop van Javaeiland in Amsterdam is neergestreken. In de komende weken worden er diverse workshops en een aantal discussieavonden georganiseerd. Fabcity is vrij toegankelijk.

>Fabcity

>Europebypeople

>Academie van bouwkunst nieuws


Categorie: Algemeen Onderzoeken

insulinde-web-12

M3H is verhuisd naar de Smaragd

Op de eerste verdieping van het gebouw in de Indische buurt hebben we ons kantoor ingericht. Vanaf 25 april werken we met uitzicht op het Muiderpoortstation. De Smaragd is een door ons in opdracht van de Alliantie ontworpen woongebouw met honderd woningen, een parkeergarage en bedrijfsruimten. Onder ons nieuwe kantoor vestigen zich binnenkort een leuke koffiebar en restaurant.

>Projectdocumentatie ‘De Smaragd’, Insulindeweg Amsterdam


Categorie: Algemeen Bouwen

nieuwsbrief-web-januari-2016-lootsstraat

Definitief ontwerp Lootsstraat

In opdracht van corporatie De Alliantie maakt M3H op dit moment een definitief ontwerp voor de kop van een bouwblok aan de Lootsstraat in Amsterdam Oud West. Het programma bestaat uit 33 compacte woningen. De opgave is een vervolg op onze studie naar de compacte stadswoning. Daarin deden we onderzoek naar de mogelijkheden om kleine stadsappartementen slimmer, energiezuiniger en goedkoper te bouwen met behoud van wooncomfort en ruimtelijke en bouwkundige kwaliteit. De gevel is een eigentijdse vertaling van de oorspronkelijke architectuur van de 19e-eeuwse ring. De bestaande gevel was bijna symmetrisch maar had een subtiele tweedeling, de linkerhelft was net iets anders ontworpen dan de rechterhelft. Deze lichte asymmetrie in de gevel ontstaat ook nu weer doordat het programma is opgesplitst in 15 zorgwoningen en 18 kleine zelfstandige appartementen. De nieuwe gevel is eenvoudig van opbouw maar door te spelen met een subtiel reliëf van iets uitstekende en iets terug liggende kozijnen ontstaat een interessante ritmiek. Ook het oorspronkelijke spel van symmetrie en asymmetrie komt terug in de nieuwe gevel. De opgave past perfect in de reeks stadsvernieuwingsprojecten, de zogenaamde stadsreparaties, die door M3H zijn of worden gerealiseerd.


Categorie: Bouwen

nieuwsbrief-web-januari-2016-windwerk

Windwerk

Sinds augustus 2015 werken we aan Windwerk, een een vervolg op Pannenland, een landschap van vierduizend dakpannen dat op het strand van Terschelling duinvorming en zandverplaatsing inzichtelijk maakte. Windwerk jaagt duinvormende processen op theatrale wijze aan en brengt ze onder de aandacht van bewoners en publiek. Samen met studenten van verschillende opleidingen ontwikkelen we een landschap op het strand van Terschelling dat de dynamische duinvorming beïnvloedt en zichtbaar maakt. Daarbij zijn de dynamische werkwijze van Jackson Pollock en de metarmorfose-tekeningen van Escher zijn hierbij onze inspiratie. In het voorjaar van 2016 organiseren we een aantal werkweekenden op Terschelling. De resultaten van Windwerk zijn een onderdeel van Oerol 2016 dat van 10 tot 19 juni op Terschelling plaatsvindt. Windwerk wordt ondersteunt door The Art of Impact, Oerol Sense of Place en Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018. Het project Windwerk is een initiatief van SLeM (Bruno Doedens) in nauwe samenwerking met Machiel Spaan (M3H) en Joop Mulder (Oerol).

Voor meer informatie:

>www.slem.org

>www.theartofimpact.nl


Categorie: Onderzoeken

schuttersbos-web-2

Nieuw leven in Schuttersbosch

Lommerrijk wonen in een houten boshuis.
In Schuttersbosch aan de bos- en heiderijke zuidrand van Eindhoven bouwde Philips in 1953 meer dan tweehonderdvijftig eenlaagse woningen. Deze houten systeemwoningen werden bewoond door starters en gezinnen. Kinderen speelden buiten en er was een goed buurtleven. Nu, ruim zestig jaar later, staat een deel van de woningen er nog steeds, maar lijken ze afgedaan. Niets is minder waar! Met aandacht voor dit cultureel erfgoed en met landschappelijk en architectonisch besef transformeren wij de woningen tot ingetogen boshuisjes die recht doen aan de lommerrijke plek. Door een duurzame restauratie en een uitgekiend pakket van mogelijke uitbreidingen maken we de boshuisjes opnieuw geschikt voor starters en gezinnen. Een geheel nieuwe woning met dit bouwpakket op een vrij liggend kavel kan natuurlijk ook. Dit initiatief is een gezamenlijk project van twee samenwerkende architectenbureaus. M3H Architecten en Bureau Jochem Heijmans hebben hier de krachten gebundeld. Robert Wiering maakte een korte documantaire van het project: Nieuw leven in Schuttersbosch. Deze is te zien op Vimeo.

>Schuttersbosch, Eindhoven

>Bekijk hier de documentaire ‘Nieuw leven in Schuttersbosch’ op Vimeo


Categorie: Bouwen

nieuwsberichten-web-curvices

Curvices Amsterdam

Vloeiende klankruimten in een stad van stenen.

Op vrijdagmiddag 11 september om 17:00 is de opening van Curvices Amsterdam op het terras Muziekgebouw aan het IJ. Curvices Amsterdam (2015) is een digitale applicatie, een virtuele poëzie- en klankinstallatie, een interactieve gedichten en liederencyclus voor de mobiele telefoon, die door Rozalie Hirs is geschreven en gecomponeerd. Curvices begeleidt je tijdens een wandeling langs de kaden en de hoven in de omgeving van het Muziekgebouw aan ’t IJ. Machiel Spaan verdeelde de ruimte rondom het muziekgebouw in 19 zones met elk een eigen gedicht en compositie. De Curvices Amsterdam (2015) app registreert je locatie via de GPS op je mobiele telefoon of tablet. Betreed je een nieuwe zone, dan klinkt de bijbehorende compositie.
De openbare ruimten van de oostelijke handelskade zijn begrenst door stoere gebouwen en kades langs het water. De klankruimten van Curvices spelen met deze grenzen. Het ruimtelijke ontwerp van de zones volgt soms de grenzen van de gebouwen en de kaden, maar wijkt hier regelmatig ook bewust van af. Hierdoor ontstaan vloeiende ruimten die langzaam op en neer bewegen in de ruimte tussen de gebouwen en de kaden. Deze vloeibare klankruimten maken ons zowel bewust van de fysieke grenzen van de architectuur als van de onbegrensdheid van de klankruimte.

Bevind je je tussen twee zones in, dan hoor je een interlude vol vogels en glinsterende boventonen. Door van plaats te veranderen bepaal je mede het verloop van de muziek en de poëzie. Waar ben je? Wat hoor je? Zingen er inheemse vogels boven het IJ of klinken er vogels uit Portugal via je mobiele telefoon? Hoor je daar een sirene of is het de wind? Met het verkennen van het terrein tast je de klanken en woorden af, maak je een reis om de wereld, langs het water, in zoveel passen als je wilt.

Rozalie Hirs (muziek, poëzie, stem)
Cox & Grusenmeyer (design, animatie)
Yvan vander Sanden (programmering)
Machiel Spaan (ruimtelijk ontwerp)

Zie: Curvices Muziekgebouw


Categorie: Samenwerken

bouwblog-rogier-web-11-2

Hoogste punt De Smaragd

Deze week bereikt de ruwbouw van het project ‘De Smaragd’ aan de Insulindeweg het hoogste punt. De bouw vordert gestaag. Het betonnen casco is gereed en op de begane grond zijn de prachtige prefab betonen gevelelementen al geplaatst. Inmiddels zijn de metselaars ook begonnen met de bakstenen gevels. Op de site van M3H houdt Rogier Alleblas een blog bij van de bouw. Niet alleen is er aandacht voor de vorderingen van het gebouw zelf, ook aan de bouwvakkers wordt uitgebreid aandacht besteed. Op die manier zijn zij de gezichten van het project geworden. De geplande opleverdatum is begin 2016.


Categorie: Samenwerken