Menu

Nieuws

insulinde-web-12

M3H is verhuisd naar de Smaragd

Op de eerste verdieping van het gebouw in de Indische buurt hebben we ons kantoor ingericht. Vanaf 25 april werken we met uitzicht op het Muiderpoortstation. De Smaragd is een door ons in opdracht van de Alliantie ontworpen woongebouw met honderd woningen, een parkeergarage en bedrijfsruimten. Onder ons nieuwe kantoor vestigen zich binnenkort een leuke koffiebar en restaurant.

>Projectdocumentatie ‘De Smaragd’, Insulindeweg Amsterdam


Categorie: Algemeen Bouwen

nieuwsbrief-web-januari-2016-lootsstraat

Definitief ontwerp Lootsstraat

In opdracht van corporatie De Alliantie maakt M3H op dit moment een definitief ontwerp voor de kop van een bouwblok aan de Lootsstraat in Amsterdam Oud West. Het programma bestaat uit 33 compacte woningen. De opgave is een vervolg op onze studie naar de compacte stadswoning. Daarin deden we onderzoek naar de mogelijkheden om kleine stadsappartementen slimmer, energiezuiniger en goedkoper te bouwen met behoud van wooncomfort en ruimtelijke en bouwkundige kwaliteit. De gevel is een eigentijdse vertaling van de oorspronkelijke architectuur van de 19e-eeuwse ring. De bestaande gevel was bijna symmetrisch maar had een subtiele tweedeling, de linkerhelft was net iets anders ontworpen dan de rechterhelft. Deze lichte asymmetrie in de gevel ontstaat ook nu weer doordat het programma is opgesplitst in 15 zorgwoningen en 18 kleine zelfstandige appartementen. De nieuwe gevel is eenvoudig van opbouw maar door te spelen met een subtiel reliëf van iets uitstekende en iets terug liggende kozijnen ontstaat een interessante ritmiek. Ook het oorspronkelijke spel van symmetrie en asymmetrie komt terug in de nieuwe gevel. De opgave past perfect in de reeks stadsvernieuwingsprojecten, de zogenaamde stadsreparaties, die door M3H zijn of worden gerealiseerd.


Categorie: Bouwen

nieuwsbrief-web-januari-2016-windwerk

Windwerk

Sinds augustus 2015 werken we aan Windwerk, een een vervolg op Pannenland, een landschap van vierduizend dakpannen dat op het strand van Terschelling duinvorming en zandverplaatsing inzichtelijk maakte. Windwerk jaagt duinvormende processen op theatrale wijze aan en brengt ze onder de aandacht van bewoners en publiek. Samen met studenten van verschillende opleidingen ontwikkelen we een landschap op het strand van Terschelling dat de dynamische duinvorming beïnvloedt en zichtbaar maakt. Daarbij zijn de dynamische werkwijze van Jackson Pollock en de metarmorfose-tekeningen van Escher zijn hierbij onze inspiratie. In het voorjaar van 2016 organiseren we een aantal werkweekenden op Terschelling. De resultaten van Windwerk zijn een onderdeel van Oerol 2016 dat van 10 tot 19 juni op Terschelling plaatsvindt. Windwerk wordt ondersteunt door The Art of Impact, Oerol Sense of Place en Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018. Het project Windwerk is een initiatief van SLeM (Bruno Doedens) in nauwe samenwerking met Machiel Spaan (M3H) en Joop Mulder (Oerol).

Voor meer informatie:

>www.slem.org

>www.theartofimpact.nl


Categorie: Onderzoeken

schuttersbos-web-2

Nieuw leven in Schuttersbosch

Lommerrijk wonen in een houten boshuis.
In Schuttersbosch aan de bos- en heiderijke zuidrand van Eindhoven bouwde Philips in 1953 meer dan tweehonderdvijftig eenlaagse woningen. Deze houten systeemwoningen werden bewoond door starters en gezinnen. Kinderen speelden buiten en er was een goed buurtleven. Nu, ruim zestig jaar later, staat een deel van de woningen er nog steeds, maar lijken ze afgedaan. Niets is minder waar! Met aandacht voor dit cultureel erfgoed en met landschappelijk en architectonisch besef transformeren wij de woningen tot ingetogen boshuisjes die recht doen aan de lommerrijke plek. Door een duurzame restauratie en een uitgekiend pakket van mogelijke uitbreidingen maken we de boshuisjes opnieuw geschikt voor starters en gezinnen. Een geheel nieuwe woning met dit bouwpakket op een vrij liggend kavel kan natuurlijk ook. Dit initiatief is een gezamenlijk project van twee samenwerkende architectenbureaus. M3H Architecten en Bureau Jochem Heijmans hebben hier de krachten gebundeld. Robert Wiering maakte een korte documantaire van het project: Nieuw leven in Schuttersbosch. Deze is te zien op Vimeo.

>Schuttersbosch, Eindhoven

>Bekijk hier de documentaire ‘Nieuw leven in Schuttersbosch’ op Vimeo


Categorie: Bouwen

nieuwsberichten-web-curvices

Curvices Amsterdam

Vloeiende klankruimten in een stad van stenen.

Op vrijdagmiddag 11 september om 17:00 is de opening van Curvices Amsterdam op het terras Muziekgebouw aan het IJ. Curvices Amsterdam (2015) is een digitale applicatie, een virtuele poëzie- en klankinstallatie, een interactieve gedichten en liederencyclus voor de mobiele telefoon, die door Rozalie Hirs is geschreven en gecomponeerd. Curvices begeleidt je tijdens een wandeling langs de kaden en de hoven in de omgeving van het Muziekgebouw aan ’t IJ. Machiel Spaan verdeelde de ruimte rondom het muziekgebouw in 19 zones met elk een eigen gedicht en compositie. De Curvices Amsterdam (2015) app registreert je locatie via de GPS op je mobiele telefoon of tablet. Betreed je een nieuwe zone, dan klinkt de bijbehorende compositie.
De openbare ruimten van de oostelijke handelskade zijn begrenst door stoere gebouwen en kades langs het water. De klankruimten van Curvices spelen met deze grenzen. Het ruimtelijke ontwerp van de zones volgt soms de grenzen van de gebouwen en de kaden, maar wijkt hier regelmatig ook bewust van af. Hierdoor ontstaan vloeiende ruimten die langzaam op en neer bewegen in de ruimte tussen de gebouwen en de kaden. Deze vloeibare klankruimten maken ons zowel bewust van de fysieke grenzen van de architectuur als van de onbegrensdheid van de klankruimte.

Bevind je je tussen twee zones in, dan hoor je een interlude vol vogels en glinsterende boventonen. Door van plaats te veranderen bepaal je mede het verloop van de muziek en de poëzie. Waar ben je? Wat hoor je? Zingen er inheemse vogels boven het IJ of klinken er vogels uit Portugal via je mobiele telefoon? Hoor je daar een sirene of is het de wind? Met het verkennen van het terrein tast je de klanken en woorden af, maak je een reis om de wereld, langs het water, in zoveel passen als je wilt.

Rozalie Hirs (muziek, poëzie, stem)
Cox & Grusenmeyer (design, animatie)
Yvan vander Sanden (programmering)
Machiel Spaan (ruimtelijk ontwerp)

Zie: Curvices Muziekgebouw


Categorie: Samenwerken

bouwblog-rogier-web-11-2

Hoogste punt De Smaragd

Deze week bereikt de ruwbouw van het project ‘De Smaragd’ aan de Insulindeweg het hoogste punt. De bouw vordert gestaag. Het betonnen casco is gereed en op de begane grond zijn de prachtige prefab betonen gevelelementen al geplaatst. Inmiddels zijn de metselaars ook begonnen met de bakstenen gevels. Op de site van M3H houdt Rogier Alleblas een blog bij van de bouw. Niet alleen is er aandacht voor de vorderingen van het gebouw zelf, ook aan de bouwvakkers wordt uitgebreid aandacht besteed. Op die manier zijn zij de gezichten van het project geworden. De geplande opleverdatum is begin 2016.


Categorie: Samenwerken

nieuwsbrief-web-crafting-the-facade

Onderwijs: crafting the façade

Sinds januari 2015 is Machiel Spaan projectcoördinator van Crafting the Facade. Dit is een driejarig Europees Erasmus+ programma, een samenwerking van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, het Institute of Architecture and Planning aan de Universiteit van Liechtenstein en de Mackintosh School of Architecture in Glasgow. Crafting the Façade is een interdisciplinair project, toegespitst op het ontwerp van de gevel als ruimtelijke en constructieve structuur. De uitdrukking van de gevel komt niet alleen voort uit programmatische en esthetische voorwaarden, maar volgt in belangrijke mate uit de manier waarop is omgegaan met de toegepaste materialen. In ieder land wordt gewerkt met lokaal gangbare materialen: in Amsterdam is dat baksteen, in Glasgow natuursteen en in Vaduz hout. In workshops, onderzoeks- en ontwerpprojecten wordt het materiaalbewustzijn ingezet om tot een eigentijdse, duurzame en persoonlijke vertaling van de gevel te komen. Dat begint met de doorgronding van de aard van het materiaal, om er vervolgens gebouwen mee te ontwerpen. De ruimtelijke structuur speelt hierbij een belangrijke rol. Vanuit de structuur ontstaat de ruimte en vanuit de ruimte de beëindiging van het gebouw, de gevel. Crafting the Facade is een vervolg op de TectonicsIP workshops, een zevenjarige samenwerking tussen Europese scholen. Tijdens deze jaarlijkse zomerworkshop zijn elk jaar in een ander land structuren en constructies gebouwd van streekeigen materialen. Vanaf vrijdag 8 mei is er in de hal van de Academie van Bouwkunst Amsterdam een kleine fototentoonstelling van de workshop Blockbau 2014 in Tuass, Liechtenstein.


Categorie: Samenwerken

nieuwsbrief-bedrijventerreinen-web-12

Beeldkwaliteitkader verouderde bedrijventerreinen

In opdracht van Schiphol Area Development Company (SADC), Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) maakte M3H een beeldkwaliteitkader voor bestaande bedrijventerreinen in de Stadsregio Amsterdam en Regio Noord-Holland Noord. Dit kader vormt een leidraad voor de beeldkwaliteitfondsen die bedrijven een bijdrage bieden om de beeldkwaliteit van hun pand of kavel te verbeteren. Verbeteringsmaatregelen voor individuele kavels maken deel uit van een visie op het toekomstbestendig maken van oude bedrijventerreinen. Voorstellen voor verbetering van de openbare ruimte op bedrijventerreinen kunnen door de gemeente of het parkmanagement worden opgepakt. Veel van de oudere bedrijventerreinen hebben te maken met een te hoge parkeerdruk, rommelige overgangen van openbaar naar privé en een gebrek aan groen. Het beeldkwaliteitkader is bedoeld om bedrijven te inspireren tot verbeteringen. Tegelijkertijd biedt het een handvat bij de beoordeling van aanvragen.

In aanvulling op het algemene beeldkwaliteitkader heeft M3H voor een drietal terreinen in de Haarlemmermeer een specifieke uitwerking gemaakt. Hierin wordt een meer uitgewerkte visie en strategie per bedrijventerrein afzonderlijk ontwikkeld. De toekomststrategie kan gericht zijn op duurzaamheid, groen, landschap of bijvoorbeeld op de menging van functies of het versterken van de levendigheid. De meeste bedrijventerreinen hebben geen duidelijk imago of heldere marketingstrategie of branding. De toekomststrategie kan helpen een terrein een duidelijker imago te geven.


Categorie: Onderzoeken

waterrijk-eindhoven-3

Woonhof Waterrijk Eindhoven

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling en BS&P Vastgoed BV maakte M3H architecten een ontwerp voor een van de ‘stedelijke kamers’ in het Eindhovense Waterrijk. Het stedenbouwkundig plan voor dit gebied is van Architectuurstudio Herman Hertzberger en Juurlink + Geluk Stedenbouw en Landschap. M3H maakte een ontwerp voor 57 woningen rondom een hof en 12 woningen aan de parkrand. Hoofdopzet van het verkavelingsvoorstel is een rechthoekig hof, schuin doorsneden door de hoofdontsluitingsweg Waterlinie. Rondom het hof staan 57 woningen met wisselende beukbreedtes (variërend van 5,10m tot 6,00m) in drie bouwlagen. In de architectuur is gezocht naar een balans tussen de collectiviteit van het hof versus de herkenbaarheid van de individuele woning. De zware bakstenen gevels vormen kaders met diepe negges waarbinnen houten gevelbetimmering wordt toegepast. Naast de beukmaat kunnen de bewoners ook kiezen uit een aantal opties aan de voor- en achterzijde van de woning zoals uitbouwen, erkers, bloemkozijnen, (franse) balkons, verschillende raamindelingen en de kleur van de houten gevelbetimmering. De parkeerplaatsen zijn op één plek samengevoegd, zodat de overige delen van de hoven autovrij zijn en een prettige verblijfsplek bieden met veilige speelruimte voor kinderen.

> Woonhof Waterrijk Eindhoven


Categorie: Bouwen