Menu

Nieuws

Rozenprieel opgeleverd

Het Rozenprieel project in Haarlem is opgeleverd! Dit bijzondere project heeft een levende gevel.  Samen met industrieel ontwerper Chris Kabel hebben we een nieuw gevelsteen bedacht die tot leven komt door inzet van de bewoners. De steen, uit St Joris uit Beesd, heeft een uitstekend deel met een gat waardoor een staaldraad gespannen kan worden die klimplanten helpt omhoog te groeien. Bewoners kunnen hier planten plaatsen en vergroenen zo samen de buurt. De groene gevel draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk en verwijst naar de historische buitenplaats het Rozenprieel. Het project kreeg na oplevering gelijk de aandacht van NH Nieuws en verschijnt binnenkort in een aflevering van Pak an Doen.


Categorie: Bouwen

Kaap Hoorn op longlist voor ARC21 Innovatie Award

Voor de ARC21 Innovatie Award zijn er 15 projecten geselecteerd uit heel Nederland. De lijst bestaat uit innovatieve ideeën, producten en processen die tot meer leefkwaliteit hebben geleid. Anders dan afgelopen jaren mochten dit jaar naast technische innovaties, ook nieuwe visies op architectuur en bouwen worden ingezonden.

Kaaphoorn bestaat uit twee gebouwen met 132 sociale huurwoningen. Het zijn de eerste gebouwen waarin de innovatieve techniek Dry-stack op zo’n grote schaal is toegepast. Alle 380.000 bakstenen zijn gestapeld met een uniek, circulair droogstapelsysteem.


Categorie: Samenwerken

Supervisor Klaprozenbuurt

Marc Reniers is de nieuwe supervisor van de Klaprozenbuurt in Amsterdam! Het bedrijventerrein wordt veranderd en verdicht naar een stedelijke stadsbuurt. Nu nog groot bedrijventerrein met o.a. meubelzaken, garages en een GVB-busremise. In de toekomst plek voor werken, wonen en welzijn…

Marc kijkt uit naar zijn rol als supervisor: “Wat mij aan de buurt interesseert, is hoe we het gebied kunnen transformeren naar een stadsbuurt van hoge kwaliteit. Waarbij we wel het rauwe, onaffe en industriële karakter behouden. Er zullen soms onorthodoxe oplossingen nodig zijn, maar het is een ambitieus en spannend plan!’


Categorie: Onderzoeken

Fabriekskwartier Tilburg

M3H is geselecteerd voor Fabriekskwartier Tilburg, een nieuwe woonbuurt aan de Piushaven in Tilburg. Een stoere wijk met een ruw randje. Een toonbeeld van duurzaamheid met een industriële uitstraling.Het is een bijzondere locatie met wonen, horeca, winkels, water. Het gebied ligt in de luwte van drukke verkeerswegen zodat nieuwe bewoners profiteren van de kwaliteiten van de stad en een thuis vinden in de geborgenheid van hun woonbuurt. In totaal zullen er ca. 450 woningen worden gerealiseerd.Samen vier andere architectenbureaus, buro 013, Ponec de Winter, KAW en Monadnock gaan we samenwerken  in het ‘Ontwerpatelier Fabriekskwartier’. Met bureau stedenbouwkundig bureau Wissing en landschapsarchitect en supervisor Jan-Dirk Hoekstra gaan we op zoek naar wat wonen in de Piushaven uniek maakt. Opdrachtgever is Triborgh Gebiedsontwikkeling.


Categorie: Onderzoeken

Lariks in de Houthavens

Net voor het nieuwe jaar is de bouw gestart van Lariks in de Houthavens van Amsterdam. M3H heeft dit gebouw ontworpen in opdracht van woningcorporatie De Key. Samen met aannemer Hillen en Roosen werken we aan de bouwvoorbereiding. In het gebouw bevinden zich 102 friendswoningenvoor mensen die hun eerste stappen op de woningmarkt in Amsterdam zetten. Het is een nieuw woonconcept van De Key waarin drie woonstarters een woning delen. Iedere woning heeft drie gelijke, onzelfstandige eenheden met een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. De eenheden kunnen, als dat in de toekomst gewenst is, eenvoudig worden omgebouwd tot een reguliere eengezinswoning.


Categorie: Bouwen

Muur, poort en poortgebouw

Op het landgoed Wickevoort ontwerpt M3H meerdere gebouwen en samen met Landlab ook een 80 meter lange muur die de grens vormt van de polder naar het landgoed. De muur heeft drie poorten voor voetganger, fiets en auto en er is een pakkethuisje in opgenomen. Tevens is er ruimte gemaakt voor de natuur, de speciale metselwerkverbanden en mortel maken het mogelijk voor muurplanten om zich te nestelen, gaten in het metselwerk geven ruimte aan bijen en vlinders, kleine openingen op maaiveld dienen als egelpoorten. Het Zuidelijke poortgebouw vormt zowel ruimtelijk als in materiaal een eenheid met de muur en staat er aan de waterzijde letterlijk op. Het gebouw heeft een u-vormige hoofdopzet met een binnentuin met een klein bos ontworpen door Bram Breedveld van Landlab. Vanuit deze tuin kijken de bewoners over de muur en de watergang de polder in.


Categorie: Samenwerken

Nieuw Vestingstadje, De Krijgsman, Muiden

Volgens de legende van de zeemeermin zou Muiden nooit groeien. ‘Muden sal Muden blieven, Muden sal noit becliven. Een grooter wasdom blift alleen An Y en Amstelstadt verpand.’ Die wens lijkt verbroken, nu het terrein van de voormalig kruitfabriek KNSF in Muiden wordt getransformeerd. Achter de dijk aan het IJmeer ontstaat een wijk van dertienhonderd woningen binnen een landschap van bomen en water, ontworpen door LA4sale. In de nieuwe vestingstad ontwerpt M3H archtiecten onder meer vijfenveertig grondgebonden woningen. De nieuwe ontwerpen vormen een reeks van archetypische huizen, zoals grachtenpanden, pakhuisjes, dijkvilla’s en vestinghuizen. De huizen hebben allemaal een herkenbare kapvorm. Ze zijn eenvoudig en zonder overstekken gedetailleerd met verticale ramen en diepe neggen. De eerste kloeke huisjes zijn zojuist opgeleverd!


Categorie: Samenwerken

Preview Terrazza, Zeeburgereiland, Amsterdam

Nu de steigers om de baktenen sculptuur zijn weggehaald geeft het vakmanschap zich prijs. De metselaars van ERA Contour zijn klaar met hun het metselwerk van afwisselende horizontale en verticale verbanden. Er ontvouwt zich een duizelingwekkend spel van balkons, smalle ramen, brede ramen, en terugspringende gevels.  Het door M3H archtecten ontworpen woongebouw Terrazza op Zeeburgereiland is een intrigerende rots waarin zich honderdtwintig verschillende woningen nestelen met oppervlaktes variërend van 50 tot 170 vierkante meters. We kunnen niet wachten tot het gebouw in het voorjaar van 2021 overgedragen wordt aan de bewoners. Fotograaf Luuk Kramer maakte alvast een intrigerende close-up van de uit baksteen gestapelde sculptuur.

 


Categorie: Bouwen

Haagse Beemden, Breda

In opdracht van het O-team onderzoekt M3H de Bredase Bloemkoolwijk De Haagse Beemden. De wijk De Haagse Beemden ligt aan de noordwestkant van Breda. In deze wijk wonen zo’n dertigduizend inwoners en bevinden zich ruim tienduizend woningen. De Haagse Beemden is een iconisch voorbeeld van de zogenoemde inverse stedenbouw in Nederland. Inverse stedenbouw is in dit verband een stedelijke ontwikkeling die om een groen landelijk centrum is heen gebouwd.

Het O-team van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij complexe ruimtelijke opgaven. Het team helpt de opgave te verhelderen en verkent kansen en oplossingen. Genoemd onderzoek richt zich op de toekomst-, gebruiks- en belevingswaarde van deze grootste wijk van Breda. Dit is zowel een sociale als groene opgave en daarnaast een verdichtingsopgave. Een opgave die inzichten kan leveren om tot een gegronde omgevingsvisie voor Breda te komen.

M3H is gevraagd om mee te denken rond het thema verdichting en aan de hand van een aantal verschillende scenario’s ruimtelijk inzichtelijk te maken, welke mogelijkheden de toenemende vergrijzing en de bijbehorende veranderende behoefte aan wonen, woonomgeving en -voorzieningen bieden. En hoe deze nieuwe mogelijkheden kunnen leiden tot het verdichten en versterken van de karakteristieken van een bijzondere woonwijk.


Categorie: Onderzoeken