Menu

Nieuws

Marc Reniers AiR #03 2019

In de zomermaanden van 2019 is Marc Reniers Architect in Residence bij Arcam. “Bijna 20 jaar na de Arcam pocketpublicatie ‘Formats for Living’ wil ik weer de thermometer in de Amsterdamse woningbouw steken door onderzoek te doen naar de woningplattegrond. Een kwalitatieve analyse van typische plattegronden van de belangrijkste woongebouwen van de afgelopen vijf jaar.”

Zie website Arcam


Categorie: Onderzoeken

De vele huizen van de Krijgsman

Het grondgebied van de voormalig kruitfabriek KNSF in Muiden wordt omgevormd tot een woonwijk in een landschap van bomen en water achter de dijk van het IJmeer. In het masterplan van LA4sale ontwerpt M3H een reeks van ‘huizen’ met in totaal zo’n 70 appartementen en 60 grondgebonden woningen, zoals grachtenpanden, pakhuisjes, dijkvilla’s, vestinghuizen en boerenhoeves.  Elk huis heeft een herkenbare kapvorm, die zijn uitgewerkt met karakteristieke details en natuurlijke materialen, zoals hout, staal en baksteen. Ook Moke, FARO, Angie Abbink en Arjan Hoogeveen ontwerpen verspreid over het plan woningen waardoor er in het lommerrijke landschap een levendig en afwisselende wijk tot stand komt.

De krijgsman Muiden

 


Categorie: Samenwerken

Crafting Wood

Sinds het voorjaar van 2018 is Machiel Spaan projectcoördinator van Wood Stucture and Expression. Dit is een driejarig Europees Erasmus+ programma, een samenwerking van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, het Institute of Architecture and Planning aan de Universiteit van Liechtenstein en de University of Technology in Trondheim. Middels onderzoek, excursies, workshops en studioprojecten op de drie architectuurscholen onderzoeken we gezamenlijk de traditie en vernieuwing van houtconstructies. De resultaten worden gepresenteerd tijdens een symposium en in een publicatie. De eerste workshop in Trondheim leverde inspirerende resultaten op.

Zie ook de website van Wood Structure and Expression


Categorie: Onderzoeken

Twee woonblokken in de Sniep

Voor DID Vastgoed werkt M3H aan twee gesloten bouwblokken die het sluitstuk van Plantage de Sniep vormen, een woonwijk met zo’n 1250 woningen gelegen aan de Weesper- en Muidertrekvaart in Diemen.De gebouwen zijn door M3H in samenwerking met Workshop Architecten ontworpen. Machiel Spaan, Wouter Kroeze en Sebastiaan van Heusden van M3H en Milad Pallesh, Ard Hoksbergen en Ivar van der Zwam van Workshop Architecten hebben in een interactief proces ontwerpregels en ontwerpen steeds weer aangescherpt. Met als resultaat twee mooie gemêleerde bouwblokken die zowel samenhang als diversiteit uitstralen. Ieder gebouwdeel heeft een eigen identiteit, maar sluit ook aan op de al aanwezige bebouwing en de landschappelijke en stedenbouwkundige lijnen. Dit voorjaar werken we de gebouwen met Bot Bouw gezamenlijk verder uit tot een omgevingsvergunning.


Categorie: Samenwerken

Twee bakstenen sculpturen in Hoorn

In het stedenbouwkundige plan De Grote Waal van Erik Wiersema, ontwerpt M3H voor Woningcorporatie Intermaris twee sculpturale woongebouwen met 132 woningen in een rij van vijf langs de spoorlijn naar Hoorn. Beide gebouwen bestaan uit goudgele bakstenen volumes met getrapte hoektorens. De rondom doorlopende geaccentueerde horizontale lijst op de tweede verdieping zoekt de verbinding met de eengezinswoningen aan de zuidzijde van de Siriusstraat. Gemetselde penanten en lijsten geven de gebouwen een menselijke maat. In het voorjaar van 2019 start Slokker Bouw met de uitvoering.


Categorie: Bouwen

Start bouw Blok 29bc Zeeburgereiland, Amsterdam

Slokker Bouwgroep is gestart met de bouw van Blok 29bc op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Dit bouwblok, dat we in opdracht van De Alliantie ontworpen hebben, bevat 107 sociale huurwoningen en maakt deel uit van de in totaal 800 meter lange bebouwingsrand van het Zeeburgereiland aan de IJburglaan. Het gebouw van ca 130 meter lang bestaat uit drie bouwdelen, opgedeeld door de twee hoofdentrees en trappenhuizen. Oplevering is gepland begin 2019.


Categorie: Samenwerken

Start bouw project Lootsstraat Amsterdam

Coen Hagedoorn Bouw is gestart met de bouw van het nieuwbouw-blok op de hoek de Lootsstraat – Borgerstraat te Amsterdam-West. Het woongebouw, dat we in opdracht van De Alliantie hebben ontworpen, bevat 34 sociale huurwoningen, waaronder een minder-validenwoning en 18 compacte 2-kamerwoningen bestemd voor mensen die door een zorginstantie worden begeleid bij het zelfstandig wonen. Oplevering is gepland begin 2019.


Categorie: Onderzoeken

Start bouw Soendablok Amsterdam

Coen Hagedoorn Bouw is gestart met de bouw van de kelder onder het Soendablok in de Indische Buurt te Amsterdam. Het bestaande bouwblok uit 1913, omsloten door de Soendastraat, Madurastraat, Billitonstraat en Molukkenstraat is meerdere malen gerenoveerd en nu, vanwege ernstige funderingsproblemen, gesloopt. Het nieuwe bouwblok, dat we in opdracht van De Alliantie ontworpen hebben, bevat 130 sociale huurwoningen op een ondergrondse parkeerkelder. Oplevering is gepland medio 2019.


Categorie: Bouwen

AFC bouwplaats

Start bouw laagste gebouw Zuidas

De bouw van de parkeergarage onder een van de sportvelden van het nieuwe AFC sportpark begint zijn vorm te krijgen. De contouren van de door M3H ontworpen entreegebouwen worden zichtbaar, Sportpark AFC krijgt in de komende jaren een metamorfose. Het park wordt geheel opnieuw vormgegeven in verband met de ontwikkelingen van de Zuidas. In opdracht van Flow Real Estate en Projectbureau Bureau Zuidas maken wij in samenwerking met bureau Zuidas het integrale ontwerp voor de entreebrug, de hekwerken, het kassagebouw van het sportpark en drie entreegebouwtjes voor de te bouwen parkeergarage onder het meest oostelijke sportveld. Na de zomer wordt gestart met met metselwerk van de entreegebouwen.

> projectbeschrijving

 


Categorie: Bouwen