Menu

Nieuws

Start bouw Soendablok Amsterdam

Coen Hagedoorn Bouw is gestart met de bouw van de kelder onder het Soendablok in de Indische Buurt te Amsterdam. Het bestaande bouwblok uit 1913, omsloten door de Soendastraat, Madurastraat, Billitonstraat en Molukkenstraat is meerdere malen gerenoveerd en nu, vanwege ernstige funderingsproblemen, gesloopt. Het nieuwe bouwblok, dat we in opdracht van De Alliantie ontworpen hebben, bevat 130 sociale huurwoningen op een ondergrondse parkeerkelder. Oplevering is gepland medio 2019.


Categorie: Bouwen

AFC bouwplaats

Start bouw laagste gebouw Zuidas

De bouw van de parkeergarage onder een van de sportvelden van het nieuwe AFC sportpark begint zijn vorm te krijgen. De contouren van de door M3H ontworpen entreegebouwen worden zichtbaar, Sportpark AFC krijgt in de komende jaren een metamorfose. Het park wordt geheel opnieuw vormgegeven in verband met de ontwikkelingen van de Zuidas. In opdracht van Flow Real Estate en Projectbureau Bureau Zuidas maken wij in samenwerking met bureau Zuidas het integrale ontwerp voor de entreebrug, de hekwerken, het kassagebouw van het sportpark en drie entreegebouwtjes voor de te bouwen parkeergarage onder het meest oostelijke sportveld. Na de zomer wordt gestart met met metselwerk van de entreegebouwen.

> projectbeschrijving

 


Categorie: Bouwen

De Smaragd Wint in competitie BNA categorie Sociale Cohesie & Leefbaarheid!

Ons project De Smaragd heeft gewonnen in de categorie Sociale Cohesie & Leefbaarheid in de competitie BNA Beste Gebouw van het Jaar. Het gebouw staat op een stedenbouwkundig belangrijke plek en reageert op deze verschillende karakteristieken door hoogtesprongen in het gebouw en geleding in de gevel. Het gebouw ligt op een architectuur-historisch zeer interessante plek; de overgang van de bebouwing van de 19e eeuwse ring (in de 2e Atjehstraat) en de Gordel ‘20-‘40 (aan de Insulindeweg). Deze ‘stijl-overgang’ hebben we in de uitwerking van de gevels als inspiratie gebruikt.


Categorie: Bouwen

De Smaragd wint de Zuiderkerkprijs 2016!

Het door M3H in opdracht van de Alliantie ontworpen woon- en werkgebouw de Smaragd heeft de Zuiderkerkprijs 2016 gewonnen.

“De Smaragd is volgens de jury een voorbeeldproject van hoe te bouwen in de stad. De Alliantie heeft middenin de opkomende Indische buurt geïnvesteerd in een bouwblok van hoge architectonische kwaliteit met 102 woningen…. Ontwerpen in de geest van de Amsterdamse School zorgt veelal voor architectonische uitspattingen die niet veel met Amsterdamse School te maken hebben, maar meer met de hang naar een klassiek en traditionalistisch beeld…. De Smaragd laat gelukkig zien dat het ook anders kan. Hier is niet over de top gerefereerd aan een bouwstijl die ons allen aan het hart gaat, maar wordt (er) met gepaste afstand subtiel naar verwezen…. De Smaragd is een aanwinst voor de hele wijk door een ontzettend lastige plek aan de spoordijk een gezicht en een bestemming te geven. Het is een stoer gebouw dat op alle fronten vakmanschap toont.” (Projectenboek 2015-2016)

De Zuiderkerkprijs is de prijs van de gemeente Amsterdam voor het beste woningbouwproject dat afgelopen jaar is opgeleverd. De prijs is op woensdagavond 7 december door Wethouder Eric van der Burg uitgereikt aan de architect en de opdrachtgever van het winnende gebouw.

>‘De Smaragd’ Insulindeweg, Amsterdam

> de Architect


Categorie: Samenwerken

De Smaragd is genomineerd voor de Zuiderkerkprijs 2016

Ons woon- en werkgebouw de Smaragd in opdracht van de Alliantie is genomineerd voor de Zuiderkerkprijs 2016. De jury heeft drie projecten uit tien projecten gekozen na een bezoek op 25 oktober. Naast de Smaragd zijn Moving Up van Benthem Crouwel Architecten en Era Contour en Patch22 van Frantzen et al architecten en opdrachtgever Lemniskade geselecteerd.

De Zuiderkerkprijs is de prijs van de gemeente Amsterdam voor het beste woningbouwproject dat afgelopen jaar is opgeleverd. Op woensdagavond 7 december wordt de prijs door Wethouder Eric van der Burg uitgereikt aan de architect en de opdrachtgever van het winnende gebouw.


Categorie: Bouwen

Nieuw Leven in Schuttersbosch te gast bij het Woonbedrijf tijdens de DDW 2016

Het transformatieplan van de bestaande houten huisjes in Schuttersbosch naar nieuwe ‘groeiwoningen’ dat we samen met Jochem Heijmans ontwikkelen wordt door het Woonbedrijf gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week. Met als titel ‘De Social Design Straat’ laat het Woonbedrijf zien zien hoe samenwerking tussen ontwerpers en bewoners zorgt voor samenhang en ‘buurttrots’. En hoe er met social design gewerkt wordt aan oplossingen voor meer veiligheid, duurzaamheid, de effecten van ouder worden in je eigen wijk. Het opbouwen en heropbouwen van de buurt start al in de initiatieffase van het project. Gezamenlijk bouwen aan buurt en huis.

Website Woonbedrijf Eindhoven

Film Nieuw leven in Schuttersbosch

 


Categorie: Samenwerken

Bakstenen van de toekomst en de DDW 2016

Als onderdeel van het internationale Erasmus onderzoeksproject Crafting the Façade, dat Machiel Spaan namens de Academie van Bouwkunst Amsterdam coordineert, zijn door vijfentwintig studenten lichtgewicht bakstenen van de toekomst ontworpen en gefabriceerd. Drie teams werkten met docenten Baukje Trenning, Jochem Heijmans en Jurjen van der Horst in samenwerking met de moderne baksteenfabriek Den Daas, de kleine traditionele fabriek Zilverschoon en de recyclefabriek StoneCycling / StJoris. Een selectie van de resultaten van deze materiaalexperimenten is van 22 tot en met 30 oktober te zien in het Klokgebouw in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week.

DDW 2016


Categorie: Onderzoeken

Arie Kepplerprijs voor de Tugelawegblokken

Op vrijdag 23 september is de Arie Kepplerprijs in de categorie Woningbouw uitgereikt aan Viviane Regout van Ymere en Machiel Spaan van M3H.

De jury is lovend: “M3H heeft de architectuur van Leliman op alle niveaus begrepen, een inteligente eigentijdse vertaling gemaakt en daarbij het ensemble opnieuw tot een stedenbouwkundige belevenis gemaakt.

De ritmiek en plasticiteit van de gevels, de detaillering van het metselwerk, de frisse kleuraccenten van de mozaïken van AtelierNL, de subtiele verschillen tissen de twee blokken, de prachtige binnentuinen, de zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing: de jury valt van de ene verbazing in de andere. Het is een ongelovelijke knappe prestatie om dit soort kwaliteit voor elkaar te krijgen in blokken die voor de helft uit sociale woningbouw bestaan. De Tugelawegblokken zijn helemaal in de geest van Arie Keppler tot stand gekomen en mogen als lichtend voorbeeld dienen voor woningbouw in Nederland”.

> Arie Kepplerprijs

> Projectdocumentatie Tugelawegblokken

 

 

 

 


Categorie: Bouwen

M3H ontwerpt laagste gebouwen van de Zuidas

Sportpark AFC krijgt in de komende jaren een metamorfose. Het park wordt geheel opnieuw vormgegeven in verband met de ontwikkelingen van de Zuidas. In opdracht van Flow Real Estate en Projectbureau Bureau Zuidas maken wij in samenwerking met Martijn de Wit en Katinka Pricken van bureau Zuidas het integrale ontwerp voor de entreebrug, de hekwerken, het kassagebouw van het sportpark en drie entreegebouwtjes voor de te bouwen parkeergarage onder het meest oostelijke sportveld. Alle onderdelen krijgen eenzelfde architectuurtaal geïnspireerd op de Amsterdamse School. De entreegebouwen van de parkeergarage en de hekwerken zijn inmiddels uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

> projectbeschrijving


Categorie: Samenwerken