Menu

Herontwikkeling Havenstraatterrein, Amsterdam

havenstraatterrein-web-1

Stadsdeel Zuid werkt aan de planvorming voor de herontwikkeling van het Havenstraatterrein. Deze herontwikkeling biedt een uitgelezen kans om een hoogwaardig centrumstedelijke locatie met woningbouw toe te voegen aan het populaire Amsterdam Zuid: “Van rafelrand naar woonbuurt met stads karakter”. In de Structuurvisie Amsterdam is het plangebied aangewezen als transformatiegebied naar een gemengd woon-werkgebied voor de periode 2010-2020. De ambitie is om het gebied te ontwikkelen tot een gebied met circa 500 woningen en bijbehorende voorzieningen, maatschappelijk programma, detailhandel en horeca.
Onze opdracht betreft het onderzoeken van de mogelijkheden goede afzetbare woningen te realiseren binnen de bouwvolumes van de Ruimtelijke Strategie van bureau Must. Hierbij is veel aandacht voor de aspecten flexibiliteit, realiseerbaarheid en afzetbaarheid. Per bouwblok worden minimaal een drietal varianten uitgewerkt. Er wordt rekening gehouden met (half-) ondergrondse parkeervoorzieningen. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is of een ontwikkelaar binnen het beoogde volume het gewenste programma kan inpassen. Middels bouwblokplattegronden, doorsneden en kengetallen onderzoeken we de mogelijkheden. Met onze, in jaren opgebouwde plattegrondenbibliotheek kunnen we eenvoudig verschillende programmatische invullingen tonen.

havenstraatterrein-web-7

havenstraatterrein-web-6

Ontwerpteam
Jasper Ten Bosch, Jeroen Caderius van Veen, Marc Reniers, Machiel Spaan
Omschrijving
Verkavelingsstudie Havenstraatterrein, 5 bouwblokken met ca 500 woningen en voorzieningen
Locatie
Havenstraatterrein, Amsterdam
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
Status
Vooronderzoek
Functie
Werken, Wonen
Type
Nieuwbouw, Transformatie
Schaal
Bouwblok, Buurt
Proces
Onderzoekend
> Gerelateerd nieuws   > Download Projectdocumentatie Havenstraatterrein, Amsterdam (pdf)

terug naar boven