Menu

Citadel, Nijmegen

 

In Nijmegen verrijst aan de noordzijde van de Waal een grote stadsuitbreiding (de Waalsprong). Het centrum van dit nieuwe stadsdeel wordt de Citadel, een gebied met ruim 2500 woningen, winkels en voorzieningen. In workshopverband werkt M3H aan het ontwerp van dit nieuwe centrum. Het stedenbouwkundige raamwerk van Peter Trimp (T&T Design) en Rijnboutt worden ingevuld, getoetst, aangescherpt en uitgewerkt. Het formele stedelijke raamwerk dat wordt gevormd door het grid vormt samen met de informele wereld binnen in de bouwblokken de context voor verschillende kleinschalige woonmilieus in hoven, autovrije straatjes en opgetilde pleintjes. In de verkavelingstudies worden specifieke woonmilieus en woningtypen ontwikkeld. De hoogteverschillen in het maaiveld, de positie aan de Waaldijk, de uiterwaarden en het oude fort zijn hiervoor topografische en landschappelijke aanleidingen. Tijdens teken- en rekensessies worden verschillende woningtypologieën tegen het licht gehouden.

 

citadel-web-2

citadel-web-3

citadel-web-4

citadel-web-5

citadel-web-6

Ontwerpteam
Tobias Bader, Jeroen Caderius van Veen, Marc Reniers, Machiel Spaan
Omschrijving
Verkavelingstudies en verbeelding stedenbouwkundig schetsplan
Locatie
Citadel, Nijmegen
Opdrachtgever
GEM Waalsprong, AM, Multi Vastgoed, Heijmans, Portaal en Rabobouwfonds
Status
Vooronderzoek tbv stedenbouwkundig plan
Functie
Utilitair, Werken, Wonen
Type
Nieuwbouw
Schaal
Bouwblok, Buurt
Proces
Onderzoekend
> Gerelateerd nieuws   > Download Projectdocumentatie Citadel, Nijmegen (pdf)
> Lees meer in Cahier 03, Buurten maken

terug naar boven