Menu

Nieuws

Slotlab op de DDW

Tijdens de Dutch Design Week 2019 – 19 t/m 27 Oktober presenteert IBA Parkstad in de Yksi Expo ruimte op Strijp S de expositie RE+MINE. In een inspirerende omgeving zijn innovatieve projecten en nieuwe designconcepten te zien. Zes projecten tonen hun unieke visie op circulariteit en hoe deze in het project verankerd is. Tijdens een besloten presentatie in de blackbox van Yksi zijn zes IBA projecten gepresenteerd aan het publiek. Onder andere Emiel Roemer, de burgermeester van Heerlen, liet zich vol enthousiasme informeren over de gepresenteerde Slotlab projecten. In vier labs werken de ontwerpers Daria Biryukova. Thom schreuder, Werkstatt en Teresa van Dongen aan innovatieve oplossingen voor respectievelijk de daklei, de haard, het houten spant en het licht in het kasteel. In een vijfde lab onderzoekt Ron van den Ouweland de mogelijkheden van virtuele en augmented reality in relatie tot de restauratie van het 17e eeuwse kasteel. Machiel Spaan is samen met Simone de Waart van Material Sense curator van het Slotlab.

Voor meer informatie zie de Slotlab tijdlijn

 

Slotlab over circulaire ambachten en technologie

De herbouw van Slot Schaesberg in de Limburgse gemeente Landgraaf is een bijzonder en ambitieus project, waarbij het spiegelproject Slotlab de uitdaging creëert voor de ontwikkeling van een toren met gebruik van nieuwe technieken en circulaire materialen. Het project is geïnitieerd door partners IBA Parkstad, Machiel Spaan en Stichting BOEi. Material Sense LAB gaat samen met de initiatiefnemers invulling geven aan het programma. Met de door haar opgebouwde ervaring in interdisciplinaire projecten draagt LAB zorg voor de zes verschillende Labs waarbij zij ontwerpers en experts op het gebied van circulariteit en nieuwe technologie inbrengt en begeleidt. Ze gaan samen aan de slag gaan met industrie en onderwijs. Een spannend project, waarbij materialiteit in herbouw, renovatie en erfgoed een nieuwe invulling krijgt en de kans krijgt om elkaar te inspireren vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens een expertmeeting op 23 januari op Slot Schaesberg zullen de eerste resultaten gedeeld worden.

Verkoop woningen Blok 12 Zeeburgereiland Amsterdam

Tussen kerst en Oud-en-Nieuw zijn alle 122 woningen van het sculpturale woonblok Terrazza verkocht.
Midden op het Amsterdamse Zeeburgereiland, aan de noordzijde van het sportpark, verrijst binnenkort het bijzondere ensemble met 122 luxe koop woningen met een grote verscheidenheid aan plattegronden, variërend van 50 tot 180m2. Het volume bestaat uit drie bouwdelen die getrapt oplopen van 4 bouwlagen aan de noordkant tot maximaal 9 bouwlagen aan de zuidkant. Terrazza is door M3H ontworpen in opdracht van BPD en is samen met bouwer Era Contour uitgewerkt. De verwachting is dat er voor de zomer van 2018 gestart kan worden met de bouw. De prognose voor de oplevering is eind 2020.

Tektoniek in het Land van Kalk

Dertig architectuur studenten uit Amsterdam, Glasgow en Liechtenstein dompelden zich van 25 tot 30 augustus 2017 onder in het Land van Kalk. In samenwerking met IBA en een aantal lokale ondernemers organiseert de Academie van Bouwkunst Amsterdam een internationale workshop waarbij het bouwen met lokale materialen centraal staat. Vijf dagen lang experimenteerden studenten met Kunradersteen, baksteen van Brunssummerklei en ruwe houten blokken op Wijngoed Fromberg. De workshop vraagt aandacht voor het tektonisch toepassen van lokale materialen én de zorgvuldige omgang met de tektonische karakteristieken van het landschap met zijn hellingen, graften en geologische schatkamer. Tektonisch handelen is het weloverwogen ordenen van materiaal tot een bouwwerk. De workshop is onderdeel van Crafting the Facade en wordt ondersteund door het Europese Erasmus Fonds. Betrokken ondernemers zijn Wijngoed Fromberg, Kunradersteengroeve, Facade Beek, Houtwarenfabriek, St.Bernardushoeve, ‘t Auwershoes, IBA Parkstad en het Land van Kalk.

https://craftingwood.org/reuse-reinvent-reactivate/

3D Print NOW

De Slotlab toren is onderdeel van een tentoonstelling in het Cube Design Museum in Kerkrade, waarbij 3d printen centraal staat “De 3D-printer is een van de belangrijkste innovaties van deze eeuw. Met deze digitaal aangestuurde machine kunnen producten niet alleen sneller en goedkoper worden vervaardigd, maar ook in zeer complexe vormen. Bovendien kunnen producten eenvoudig worden aangepast aan de wensen van de individuele consument. Er hoeven sowieso minder nieuwe producten worden gemaakt, want iedereen kan thuis reserveonderdelen voor reparaties uitprinten. Er zijn geen grote fabrieken meer nodig. Kortom, 3D-printen is het begin van een nieuwe industriële revolutie.”

website Cube

Park Urbana

M3H heeft samen met Bureau Verbeek en boomkwekerij Frijns en in opdracht van IBA Parkstad en Cultura Nova een tijdelijk park in Heerlen ontworpen en gebouwd. “Park Urbana is een tijdelijk stadspark op het van Grunsvenplein dat een typisch landschap van Parkstad in een stedelijke omgeving plaatst. Tijdens en na Cultura Nova wordt er op het betonnen plein voor de Heerlense stadsschouwburg een sfeervolle fruitboomgaard aangelegd. Dit park is een eerste symbolische aanzet voor een groener centrum van Heerlen en zoekt naar nieuwe verbindingen tussen het groen, de stad, kunst en cultuur. Park Urbana is zowel een artistiek statement als een groen toekomstvisioen.”

> Zie website IBA

> Een kort verslag

 

‘Zesde toren’ Slot Schaesberg wordt geprint in 3D

LANDGRAAF – Op donderdag 31 maart geven IBA directeur Guido Derks en wethouder Ton Ancion het startsein voor het 3D printen van een 17 meter hoge ‘zesde toren’, geïnspireerd op de oorspronkelijke vijf torens van het verdwenen slot Schaesberg. Tijdens de opening onthullen Derks en Ancion een eerste 3D geprint schaalmodel (1:10) van een vrije vertolking van de oorspronkelijke vijf torens, geproduceerd door de 3D-community uit de Euregio. Dit schaalmodel vormt een eerste aanzet voor het uiteindelijke doel van het SlotLAB Project: een 17 meter hoge toren, gebouwd met 3D technieken. Dit innovatieve experiment dient als inspiratie voor het oude Slot Schaesberg dat de komende 30 jaar wordt gerestaureerd met traditionele ambachten.

> iba-parkstad

> Slotlab Schaesbergen

Nieuwsbrief 05 De Zwammerij

In het kader van Circulair Erfgoed Parkstad brengen we diverse smaakmakers, voor het creëren van een circulair metabolisme, in beeld. Tijdens ons rondetafelgesprek op kasteel Terworm heeft Harrie de Vries de deelnemers laten kennis maken met ‘De Zwammerij’.
De Zwammerij
Mede dankzij het Blauwe Economie initiatief van Gunter Pauli en pionierswerk van Rotterzwam kwam De Zwammerij, een paar jaar geleden tot leven tijdens een showcase op NP3, een interactieve pop-up expositie met als rode draad lokale duurzaamheid. Sindsdien groeit De Zwammerij letterlijk op de 400 kilo overgebleven koffiedrab van de Belastingdienst in het centrum van Groningen.
Productieproces
Slechts 2% van de koffie die we gebruiken wordt gedronken. De overige 98%, die we normaal weggooien, blijkt een prima grondstof voor allerhande biobased producten als cosmetica, zeep, bloempotten, verpakkingsmateriaal en het kweken van zwammen. Het productieproces is cyclisch en eenvoudig: de koffiedrab wordt gemengd met schillen van koffiebonen, een restproduct dat vrijkomt bij het koffiebranden door het Groningse bedrijf Tiktak. Aan dit mengsel worden paddenstoelensporen toegevoegd, die in 6-7 weken uitgroeien tot oesterzwammen. Per kweekzak wordt 2 à 3 keer geoogst, vervolgens wordt het groeimedium gecomposteerd en weer terug gebracht in de ecologische kringloop. Van de zwammen wordt, samen met een banketbakker, de Groningse bitterbal gemaakt.
Kansen
Volgens Harrie de Vries bieden de principes van de Blauwe economie niet alleen nieuwe kansen voor ‘gewortelde ondernemers’, maar ook voor de (re)vitalisering en promotie van de eigen stad en streek. In het najaar van 2014 zijn de mogelijkheden voor opschaling van De Zwammerij verkend met studenten van de Academie van Groningen. Het resultaat is de aanstaande opening van een filiaal in een zorgboerderij, net buiten Groningen, waar 150-200 kilo oesterzwammen per week worden geproduceerd. Daarnaast komt op het Noorderzon cultuurfestival 2016 een nieuwe showcase met workshops voor kinderen en volwassenen. Zo groeit het mycelium van de Zwammerij, door het doen, laten zien en (be)proeven steeds verder uit.

Nieuwsbrief 04 Ruimte voor experiment

Met uitzicht op de Brunsummerheide luisteren we naar André Hassink van Natuurmonumenten. Hij vertelt over de vele verhalen die bij de bewoners van Parkstad leven over de geschiedenis, het landschap en de verdwenen industrie. André houdt een pleidooi om deze verhalen zichtbaar en beleefbaar te maken en te gebruiken bij de nieuwe ontwerpopgaven. Op deze manier wordt het landschap en de stad weer van de mensen zelf. We bezoeken Natuurmonumenten met het Team van CEP. We proberen grip te krijgen op de transformaties van landgoed Terworm en het kasteel Hoensbroek. Natuurmonumenten heeft op beide locaties een deel van het landschap in beheer en wil graag deelgenoot zijn van ons onderzoek en samen het experiment aangaan, op zoek naar nieuwe coalities die aanbod en gebruik van grondstoffen, energie en landschap verbinden. Als afsluiting van de dag rijden we onder ander nog even langs Landgoed Terworm. We maken een korte wandeling via het kasteel, de tuin en langs het bos naar Hoeve den Driesch. Het is een stille en koude winter namiddag. Onze creativiteit wordt geprikkeld, zo zien we in een met bomen overgroeide plas de voormalige visvijver en zwembad, in het erf van Den Driesch een levendige hoeve vol lokale ambacht en creativiteit en op de omliggende landerijen en struwelen, bijzondere gewassen, kruiden en bloemen.

Nieuwsbrief 03 Circulair Erfgoed Parkstad officieel IBA-Kandidaat

Circulair Erfgoed Parkstad is verkozen tot officieel IBA-Kandidaat, tijdens de bijeenkomst Transformatie-theater: Parkstad 2020. Jo Coenen, curator van IBA Parkstad, presenteerde de 39 IBA-Kandidaten die geselecteerd zijn uit maar liefst 292 inzendingen. De geselecteerde projecten, waarmee IBA op korte termijn aan de slag wil, voldoen aan de drie door IBA geformuleerde thema’s (flexibele stad, energie stad, recycle stad) en zullen richting geven aan de toekomst van Parkstad Limburg. Tijdens het IBA-Kandidaatschap krijgen de geselecteerde projecten aanbevelingen ter verbetering van hun project en worden zij aan het eind van deze fase in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) voorgedragen als IBA-Project. Vervolgens worden in een intentieovereenkomst de kwaliteitseisen beschreven. Indien een project aan de criteria voldoet wordt het voorgedragen in de AVA voor het IBA-Label, dat na het realiseren van het project wordt verleend. Tijdens het presentatie jaar in 2020 worden alle projecten met het IBA label gepresenteerd.

Nieuwsbrief 02 Terminologie

Het cultureel erfgoed in Parkstad biedt voor ons team inspiratie om tot een werkend land-schap en circulaire (productie)systemen op lokale schaal te komen. Dit is vergelijkbaar met de stofwisseling van een levend systeem van in- en uitgaande stromen. Op stedelijke schaal kan dat stadsmetabolisme worden genoemd. Wij hechten er waarden aan om de kern van het denken over Circulair Erfgoed Parkstad in een helder begrippenkader te communiceren met alle betrokkenen, zodat we het duidelijk over dezelfde onderwerpen hebben. In dit bericht komen er drie aan de orde.Circulaire economieDe circulaire economie staat voor business modellen waarbij bronnen, grond- en reststof-fen maximaal worden gebruikt en hergebruikt volgens het principe van waardecascadering. De circulaire economie onderscheidt zich van de lineaire economie doordat grondstoffen niet verspild worden, maar producten aan het einde van hun levensduur gerecycled worden. Deze innovatie biedt kansen voor het gehele systeem en vraagt een andere ontwerpbenadering.dezelfde onderwerpen hebben. Erfgoed Erfgoed zijn sporen in het landschap uit het verleden en verbonden verhalen, die verwijzen naar een lange geschiedenis van menselijk handelen en nu nog zichtbaar en tast-baar zijn in bouwwerken, verkavelingen, tuinen, enzovoorts. Het cultureel erfgoed biedt inspiratie voor herinterpretatie, herwaardering en het reactiveren van gebouwen en ruimte. Werkend landschap Een werkend landschap is een multifunctionele tuin, park, landgoed of groen netwerk met combi-naties van elkaar versterkende natuurdiensten en groene productie. De ruimtelijke interventies die dit activeren zijn essentieel voor een vitaal en circulair (stads)metabolisme. Mocht u verfijningen, aanvullende ideeën of pakkende voorbeelden bij deze of aanverwante begrippen hebben dan horen we dat natuurlijk graag.

circulair-nieuwsbrief-01-web-hoensbroek

Nieuwsbrief 01 Gaat u met ons mee?

Met vereende krachten wordt in Parkstad gewerkt aan de transformatie naar een vitale duurzame stedelijke euregio, met een krachtige identiteit, oriëntatie en structuur. Een regio die nieuwe banen en verdienmogelijkheden creëert en die zich richt op schone energie, duurzame mobiliteit, agro en hergebruik van materialen, gebouwen en ruimte. Met steun van het Stimuleringsfonds en met IBA Parkstad in het vooruitzicht begon in 2014 ons project Circulair Erfgoed Parkstad. Waarbij bestaande kastelen, kloosters en hoeven centraal staan en een unieke kans bieden voor het (opnieuw) inzetten van het werkend landschap als bakermat voor een duurzaam stadsmetabolisme. Circulair Erfgoed Parkstad is echter geen statisch geheel dat van bovenaf gedomineerd wordt, maar een zoektocht naar een duurzaam stadsmetabolisme, waarbij duurzame strategieën, sociale en technische innovaties en maatschappelijke betrokkenheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Graag nemen wij u mee op onze zoektocht naar een duurzaam stadsmetabolisme. Gedurende de looptijd van het project houden wij u op de hoogte van onze inzichten, vorderingen en vragen. En laten wij u kennismaken met Parkstad Limburg, het projectteam, de verschillende projectpartners en de mooiste inspiratieprojecten.

Circulair Erfgoed Parkstad op Linked-in

CEP is een project van M3H, HOSPER, GIDZ, Remco Rolvink en Carmela Bogman

circulair-nieuwsbrief-01-web-banner