Menu

Tugelawegblokken, Amsterdam

Bij deze zorvuldige stadsreparatie heeft M3H twee van de vijf blokken uit een in 1915 door Leliman ontworpen ensemble aan de Tugelaweg vernieuwd. De vijf bouwblokken maken deel uit van het in 1903 ontworpen stedenbouwkundige plan van Berlage voor de Transvaalbuurt. De blokken behoren tot de vroegste voorbeelden van bouwbloksgewijze bouw, ze markeren de overgang van pandsgewijze ontwikkeling van de 19e en vroeg 20e eeuw naar de bouwbloksgewijze ontwikkeling van de periode daarna. De nieuwe gevels vormen een eigentijdse vertaling van de oorspronkelijke gevels van Leliman. De nieuwe gevels reageren met ritmiek, plasticiteit en een vlechtwerk van metselwerkverbanden op de omgeving en de bestaande gebouwen. Atelier NL heeft een in het metselwerk geïntegreerde kunsttoepassing ontworpen van in kleur geglazuurde bakstenen, gebaseerd op de oorspronkelijke tegeltableaus van de bestaande gebouwen. Bijzondere aandacht krijgen de ruim opgezette entreepartijen en hoeken van het gebouw die met terugspringend metselwerk zijn verbijzonderd. Veel aandacht en zorg is besteed aan de detaillering en materialisatie van deuren en brievenbussen. Daar waar je het gebouw benadert en aanraakt is de detaillering het rijkste. M3H heeft voorafgaand aan de ontwerpfase een programmatisch onderzoek uitgevoerd. Hiermee is samen met de opdrachtgever en de bewoners het programma bepaald en gepositioneerd in het blok. Tijdens de ‘buurtwerkplaatsen’ is de bewonersparticipatie gestimuleerd en zijn de ontwerpuitgangspunten met de bewoners besproken.

tugela-web-15tugela-web-13tugela-web-12tugela-web-10

tugela-web-17tugela-web-16

 

Ontwerpteam
Tobias Bader, Jasper Ten Bosch, Jeroen Caderius van Veen, Wouter Kroeze, Marc Reniers, Jasper Smits, Machiel Spaan, Kunsttoepassing bakstenen patronen: AtelierNL
Omschrijving
157 woningen (waarvan 85 sociale huur, 33 markthuur en 39 koopwoningen) en 82 gebouwde parkeerplaatsen
Locatie
Tugelawegblokken, Amsterdam
Aannemer
Heddes Bouw
Opdrachtgever
Ymere Ontwikkeling
Status
Gerealiseerd 2015
Fotografie
Allard van der Hoek
Functie
Wonen
Type
Nieuwbouw, Transformatie
Schaal
Bouwblok, Ensemble
Proces
Integraal
> Gerelateerd nieuws   > Download Project documentatie Tugelawegblokken (pdf)
> Download Artikel Marcel van Winsen – M3H CAHIER 05 (pdf)
> Download Tugela 10 sterren in Het Parool, vrijdag 26 juni 2015 (pdf)
> Lees meer in Cahier 02, Dynamische stadsreparaties

Verwante projecten

terug naar boven