Menu

Nieuws

Hoop of Sloop

Hoop of Sloop

Hoop of Sloop ?

Tijdens het symposium ‘Hoop of Sloop’ in de Balie in Amsterdam pleitte Machiel Spaan voor een nieuwe verbindende rol van de architect bij de complexe hergebruik opgave. De architect is de inspirator en bemiddelaar in een interdisciplinair team van experts. En de architect is de expert in het ontdekken en scheppen van betekenisvolle ruimte.

> Machiel Spaan lezing tijdens Hoop of Sloop op 1 februari 2013

 


Categorie: Onderzoeken

Samenwerken_feb13_sloop

Sloopbijeenkomst Tugelawegblokken

Na een lange voorbereiding waarin we samen met bewoners in een open planproces aan de plannen voor nieuwbouw hebben gewerkt gaat de sloop van blok 3 en 4 nu echt van start. Met bijzondere rituelen, verhalen en muziek door bewoners en kunstenaars uit de buurt is deze belangrijke gebeurtenis opgeluisterd.


Categorie: Samenwerken

Onderzoeken_jan13_Insulinde

Definitief Ontwerp Insulinde

Het definitieve ontwerp voor het sloop-nieuwbouwblok op de hoek Insulindeweg-Celebesstraat, naast het NS-station Amsterdam-Muiderpoort is afgerond. In opdracht van De Alliantie en in samenwerking met stadsdeel Oost en verschillende adviseurs wordt gewerkt aan een plan voor ca. 95 woningen, een ondergrondse parkeergarage, bedrijfsruimten en horeca.


Categorie: Onderzoeken

Bouwen_dec12_WenslauerStr

Wenslauerstraat

M3H heeft een aantal kleinere projecten in de Bellamybuurt in Amsterdam ontworpen. In de Wenslauerstraat is de bouw van de vijf woningen in een bijzonder, sculpturaal houten woonblokje al behoorlijk ver gevorderd.


Categorie: Bouwen

Bouwen_dec12_woonboot

Woonboot Utrecht

De verbouwing van de woonboot in Utrecht is in volle gang. Zowel de buitenzijde als de binnenkant ondergaan een volledige metamorfose.


Categorie: Bouwen

Samenwerken_nov12_Engineering

Concurrend Engeneering

In samenwerking met DURA VERMEER en verschillende bouwspecialisten worden de twee sloop-nieuwbouwprojecten aan de Vrolikstraat en 3e Oosterparkstraat ‘ge-engineerd’. Intensieve gezamenlijke sessies zorgen voor efficiënte afstemming en hoogwaardige oplossingen.


Categorie: Samenwerken

Onderzoeken_nov12_Berlin

Excursie Berlijn

M3H is op excursie naar Berlijn geweest. Zowel recente als veel oudere projecten zijn bezocht, waaronder het niet meer in gebruik zijnde vliegveld Tempelhof.


Categorie: Onderzoeken

tugela-web-7

Tugelablokken aanbestedingsgereed

Tekeningen en bestek zijn gereed voor de aanbesteding van de twee sloop-nieuwbouwblokken met ca. 160 appartementen aan de Tugelaweg in de Transvaalbuurt te Amsterdam. Komende maanden selectie van aannemers en prijsvorming. Spannend in deze dynamische markt.


Categorie: Bouwen

Bouwen_okt12_kelder

Afzinkelder 3e Oosterparkstraat

Op de krappe binnenstedelijke bouwlocatie is op bijzondere wijze een kelder geplaatst.  De afzinkkelder (MBS) bestaat uit geprefabriceerde kelderwanden, aan de onderzijde voorzien van een snijmes. In korte tijd wordt de kelder op maaiveld opgebouwd, waarbij de wanden strak naast bestaande bebouwing geplaatst kunnen worden. Door middel van hydraulische vijzels en ankers wordt de kelder naar beneden getrokken.


Categorie: Bouwen