Menu

Team

Partners

Machiel Spaan

Ir. Machiel Spaan (1966), oprichter en architect van M3H, studeerde in 1992 af aan de Technische Universiteit Eindhoven. Van 2000 tot 2007 was hij onderwijscoördinator van de Academie van Bouwkunst in Arnhem en van 2007 tot 2013 hoofd van de afdeling Architectuur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

‘Voor ontwerpvraagstukken neem ik niet het conflictueuze, maar het confluente als uitgangspunt. Programma en architectonische vorm komen tot stand door het bevragen van de context. Zo breng je het verborgen potentieel van de plek aan de oppervlakte en maak je het ervaarbaar. Materialisering staat voor mij in dienst van bewustwording van de context – of dit nu een landschap, een stedelijke omgeving, een gebouw of een ruimte is. Het ontrafelen van verschillende lagen van stad en landschap biedt de basis voor nieuwe voorstellen die, in typologie en verschijningsvorm, voortkomen uit de plek.
Op de Academies van Bouwkunst in Arnhem en Amsterdam was ik verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en organiseerde ik onderwijsprojecten waarbij de praktijk van het maken en de context als uitgangspunt dikwijls centraal stonden.’

Marc Reniers

Ir. Marc Reniers (1968), oprichter en architect van M3H, studeerde in 1992 af aan de Technische Universiteit Eindhoven. Naast zijn werk als architect is hij actief in het onderwijs en adviseert hij op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

‘Ontwerpen is voor mij vanuit de nuchtere feiten de sprong maken naar iets nieuws. Eerst zijn er de regels, de data, de randvoorwaarden, en aan het eind van het proces is er de sculpturale vorm. De basis van onze gebouwen is telkens een heel bewust en verstandelijk spel met data. De sprong van de intuïtie zorgt ervoor dat een bijzonder beeld ontstaat, iets wat er nog niet was. In dit samenspel van het verstandelijke en het intuïtieve maak je als ontwerper gebruik van de kracht van een ander. Daarmee veranderen beperkingen in kansen. Dat geldt ook voor het samenspel met anderen betrokkenen, zoals kunstenaars en vaklieden. In plaats van je eigen ideeën door te drijven is het veel interessanter elkaar af te tasten. Dan kom je samen tot een nieuwe richting.’

foto-bureau-5

Marc Reniers (l), Machiel Spaan (r)

Medewerkers

Tobias Bader

Ir. Tobias Bader (1967), ontwerper en onderzoeker bij M3H, studeerde in 1995 af aan de Technische Universiteit Delft.

‘Bij het ontwerpen is een esthetisch gevoel altijd mijn vertrekpunt. Aan de basis ligt een fascinatie voor vorm en verhoudingen in relatie tot kleur en materiaal. Het is de kunst om een sprekende vorm te verenigen met een logisch en flexibel gebruik. Sfeer, materialen, levendigheid en groen zijn van grote betekenis voor de beleving van ruimte. De belangrijkste opgave voor ruimtelijke planners is het creëren van een duurzame en leefbare omgeving, van leefbare steden. Het energie en CO2 vraagstuk is daarbij cruciaal voor onze toekomst.
De laatste jaren houd ik me vooral bezig met initiërende en onderzoekende processen: prijsvragen, schetsontwerpen, stedenbouwkundige onderzoek en buurtparticipatie.’

Jasper Ten Bosch

Jasper Ten Bosch BBE (1983), assistent ontwerper/bouwkundig tekenaar bij M3H, studeerde bouwkunde aan de Hogeschool INHolland te Haarlem en studeert binnenkort af aan de Academie voor Bouwkunst te Amsterdam

‘Het is een uitdaging om tijdens het ontwerpproces de juiste balans te vinden tussen autonoom en functioneel denken. De sociaal-maatschappelijke aspecten binnen de architectuur en de publieke ruimte vind ik interessant. Hoe geef je daaraan uiting en hoe schep je daarvoor de ruimte? Ik kan echt mijn tanden zetten in een architectonisch vraagstuk op zoek naar de juiste oplossing.
Mijn werkzaamheden bij M3H sluiten hierbij aan, ik werk aan integrale projecten van de ontwerpfase tot en met de bouwvoorbereiding.’

foto-bureau-2a-allemaal-met-jeroen2x

Jeroen Caderius van Veen (uiterst rechts)

Jeroen Caderius van Veen

Ir. Jeroen Caderius van Veen (1976), projectarchitect en bouwkundig ontwerper bij M3H, studeerde in 2003 af aan de Technische Universiteit Delft.

‘In de architectuur zie ik mijzelf vooral als generalist. Ik wil het vak van de architectuur in al zijn onderdelen van ontwerp, uitwerking en realisatie beheersen en kennen. Ik ben ook een echte teamspeler. Het ‘maken’ als onderdeel van het ontwerpproces interesseert mij in het bijzonder. Ik werk aan grote woningbouwprojecten waar ik bij het gehele integrale proces betrokken ben, maar ook aan kleinere, bouwgerichte projecten. Naast mijn werkzaamheden bij M3H ben ik ook meubelmaker.’

Wouter Kroeze

Wouter Kroeze (1973) BBE, MArch, projectarchitect en bouwkundig ontwerper bij M3H, studeerde in 2013 af aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

‘Ik werk vanuit een heel brede culturele interesse: in beeldende kunst, muziek, geschiedenis en ook (bouw-) techniek. Ik werk bij M3H daarom ook graag aan verschillende projecten, onderzoeksprojecten maar ook integrale (woningbouw-)projecten. Daarnaast werk ik ook graag aan kleinere, bouwgerichte projecten van particuliere opdrachtgevers, vooral vanwege het intensieve en inspirerende contact met betrokken eindgebruikers. Ik ben een teamspeler en breed inzetbaar.’

foto-bureau-4
Oene Dijk (l), Wouter Kroeze (m)

Jasper Smits

Jasper Smits (1982) BBE, freelance ontwerper en bouwkundig tekenaar bij M3H, studeerde Bouwkunde af aan de Hogeschool Utrecht en is nu bezig af te studeren aan Academie van Bouwkunst Amsterdam

‘Ik houd mij bezig met het ontwerpen van villa’s, verbouwingen en uitbreidingen van bestaande woningen. Sinds 2011 ben ik op freelance basis werkzaam bij M3H waar ik me vooral bezig houd met tekenwerk. Voor mij is architectuur beleving, het gevoel dat ontstaat in een ruimte. Het gaat om een evenwicht tussen licht, massa, ruimte, constructie, routing, oriëntatie en materiaal. Mijn persoonlijke fascinatie is licht. Zonder licht is er geen massa, geen ruimte, geen materiaal en dus geen architectuur. Ook heeft licht en lichtinval een bepalende invloed op gevoel en emotie in een ruimte.’

Koosjan van der Velden

Koosjan van der Velden (1971) BBE. MArch freelance bouwkundig projectleider bij M3H, studeerde na de MTS en HTS, af aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem. Daarna deed hij een vakopleiding ambachtelijk meubelmaken. Ook geeft hij les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

‘Na een aantal jaar in dienst te zijn geweest bij M3H werk ik de laatste jaren regelmatig op freelance basis voor M3H als projectarchitect of assisteer ik bij de bouwkundige planuitwerking en projectcoördinatie. Bij M3H gaat architectuur over ontwerpen maar ook altijd over bouwen. Het gaat over de vorm, het resultaat maar ook altijd over het maken, over detail en techniek, en over het proces. Dat vind ik interessant.’

foto-bureau-3-tobias2x-lichter
Tobias Bader (l), Jasper Ten Bosch (m), Koosjan van der Velden (r)

Voormalig medewerkers

In de afgelopen 17 jaar hebben, naast onze kern van vaste medewerkers, diverse tijdelijke medewerkers, stagiaires en freelancers een bijdrage geleverd aan onze projecten.

Harun Ahmadzai, Atilgan Algan, Chris van den Berk, Marieke Berkers, Carlotta Bellan, Iris Bijvelds, Sander Bongaarts, Sechmet Bötger, Teake Bouma, Raymond van den Broek, Rutger Brouwers, Arnold de Bruin, Pieter de Bruyn Kops, Chris Burghouts, Marijn van der Bussche, Carlo Caria, Loo Ciang Chan, Corinna Chlebusch, Jan Couwenberg, Petra Diesfeldt, Holger Diekmann, Saxon-Lear Duckworth, Ofri Earon, Bastin van Eden, Angy Ertel, Charlotte Ernst, Anne-Marije Frederiks, Monique Gorisse, Christel van der Graaf, Marjolein de Haan, Hans Hammink, Noortje ter Heege, Remko van Heummen, Marco Henssen, Anne-Peter Jager, Nanna Janby, Romke de Haan, Johan Hilferink, Wouter Hilhorst, Femke van Huet, Marije ten Kate, Rinke Kluwer, Menno Kooistra, Melvin Koolen, Karen de Kort, Esmeralda Korver, Vesta Kroese, Sabine Küchener, Ilse Kuijpers, Daniel Leenders, Tjaard de Leeuw, Jan Loerakker, Sjoerd Lodema, Tjerk van de Lune, Ianthe Mantingh, Chico van der Marel, Claudia van Mastrigd, Jeroen Mensink, Niek Nagengast, Gertjan Nijhof, Jedi Noordegraaf, Maik Novotny, Willemijn Paijmans, Caroline Peeters, Mike Pennings, Vibeke Petersen, Joost Pothast, Gijs Raggers, Hans van Rijnberk, Raimond Rozeboom, Jelle Sapulete, Jeroen van Schaick, Pieter Schlooz, Rene Scholten, Lara Schrijver, Martijn Schutte, Christine Smart, Ethel Lupica Spagnolo, Simone Spengler, Pieter Spoelstra, Huub Stevelmans, Wilbert Swinkels, Bas Talens, Katrin Terstegen, Jeanine Tjong a Hung, Christen Trömel, Josefine Uilenbogert, Tom Valks, Frank van der Wal, Mark Walschot, Li Wang, Andre Weiman, Andrea Wenzl, Wouter Wigman, Camiel Wijenberg, Ciaran Woods, Michel Woud, Mark Wouters, Bas van Wylick, Bin Xu

 

terug naar boven